In Personeel7 juni 20222 Minuten

Wat is outplacement en wanneer is het van toepassing?

Als jijzelf of je werkgever niet meer achter jouw werkzaamheden staat, kan outplacement de oplossing bieden. Kortgezegd biedt outplacement namelijk […]

Outplacement

Als jijzelf of je werkgever niet meer achter jouw werkzaamheden staat, kan outplacement de oplossing bieden. Kortgezegd biedt outplacement namelijk hulp bij het zoeken van een nieuwe baan. In dit artikel lees je wat een outplacementtraject inhoudt en voor wie het bestemd is.

1. Wanneer kan outplacement in werking worden gesteld?
De aanleiding van outplacement is altijd een dreigend ontslag. Het kan zijn dat je werkgever niet meer tevreden is over jouw functioneren, maar ook dat jijzelf een andere weg in wilt slaan. Dikwijls ontstaat outplacement uit reorganisatiesituaties, arbeidsconflicten of veranderende persoonlijke arbeidswensen. Bovendien wordt outplacement steeds vaker ingezet na ziekteverzuim of langdurige uitval van een werknemer, onder andere in het geval van een burn-out.

2. Wat houdt outplacement in?
Bij outplacement komen jij en je werkgever overeen dat jij opzoek gaat naar een andere baan. Het recht op outplacement van de werknemer is dikwijls vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst. Alhoewel outplacement een werkgever behoorlijk veel geld kost, heeft hij de verplichting invulling te geven aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Outplacement biedt coaching en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Dit kan een baan in dezelfde sector zijn, maar het kan ook om een volledige carrièreswitch gaan. Je keert in ieder geval niet meer terug op je oude werkplek. Een outplacementtraject beslaat dikwijls enkele maanden. Als het niet lukt om binnen die termijn een nieuwe uitdaging te vinden, zal alsnog een ontslag volgen.

3. Hoe ziet een outplacementtraject eruit?
Alhoewel de daadwerkelijk inhoud van een outplacementtraject verschilt per outplacementbureau, komen vrijwel altijd de volgende elementen erin terug:

– Verwerking: Verwerking en acceptatie van de ontstane (ontslag)situatie door middel van persoonlijke coaching.
– Zelfanalyse: Het ontdekken en opstellen van een profiel van expertises, kwaliteiten, vaardigheden en competenties.
– Sollicitatietraining: Het klaarstomen voor sollicitatieprocedures door middel van training op het gebied van het schrijven van een cv en motivatiebrieven en het voeren van sollicitatiegespreken.
– Werk zoeken: Met een Career Advisor zoeken naar passende vacatures. Deze zal ook begeleiding bieden rondom sollicitatieprocedures.

Dit bericht delen