In Personeel10 juni 20213 Minuten

Banenkrimp 2020 en 2021, impact corona bleef relatief beperkt in Zeeland

Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat het totaal aantal banen in Zeeland in 2021 licht afneemt met 1%, met […]

Banenkrimp

Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat het totaal aantal banen in Zeeland in 2021 licht afneemt met 1%, met (grote) sectorale verschillen. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, wordt in 2022 een stijging verwacht van het aantal werknemersbanen. In 2020 verdwenen in Zeeland 1.600 banen, dat is een afname van 1% ten opzichte van 2019. Deze daling ligt onder de landelijke afname van 1,2%. Het aantal banen is vooral afgenomen bij de uitzendbureaus, horeca, vervoer & opslag en overige dienstverlening. Maar er zijn ook sectoren met banengroei in 2020, zoals: zorg & welzijn, overige zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid.

Ook in 2021 nog een lichte krimp in de regio

Landelijk wordt uitgegaan van een lichte krimp (-0,2%) van het aantal banen van werknemers in 2021. Na een krimp van het aantal werknemersbanen in 2020, zien we dat het aantal werknemersbanen in 2021 in Zeeland ook nog licht daalt (-1%). Wel zijn er aanzienlijke sectorale verschillen. Zie ook de tabellen in de bijlage van dit bericht.

Openbaar bestuur grootste banengroei, uitzendbureaus veerkrachtig

In de uitzendsector was de sterkste daling van het aantal werknemersbanen in 2020 in Zeeland, maar in 2021 wordt in deze sector weer een groei van 1% verwacht. In de sectoren landbouw & visserij (2%), openbaar bestuur (1%) en zorg & welzijn (1%) wordt ook groei verwacht voor 2021. Toch blijft in 2021 het aantal werknemersbanen in de uitzendsector nog onder het niveau van 2019 (-15%), voor corona.

De impact van coronamaatregelen op de horeca is groot, het aantal werknemersbanen in de horeca daalde in 2020 sterk met -10,1%. Op 28 april 2021 kon de horeca gedeeltelijk open en werden er na die tijd nog verdere versoepelingen aangekondigd. In 2021 wordt in Noord-Brabant nog een daling verwacht (-3%) van het aantal werknemersbanen in de horeca. In 2022 zal de horeca waarschijnlijk weer groeien maar blijft het aantal werknemersbanen in deze sector nog altijd onder het niveau van 2019 (voor corona).

In 2020 banenkrimp in Zeeland

In 2020 nam de werkgelegenheid af in Zeeland. Het aantal werknemersbanen nam in Zeeland af van 161.300 in 2019 tot 159.800 in 2020. Deze afname (-1%) ligt een fractie lager dan de landelijke afname (-1,2%). In de horeca, die in Zeeland relatief sterk vertegenwoordigd is, verdwenen in 2020 veel banen (-1.300). Zorg & welzijn en overige zakelijke dienstverlening lieten de grootste stijging zien van het aantal werknemersbanen in 2020 (+4,6%) in Zeeland. Zorg & welzijn is een sterk vertegenwoordigde sector in Zeeland, dit verklaart mede waarom de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 2020 relatief beperkt bleef.

Bron: persbericht per mail
10-6-2021 | 08.49

Dit bericht delen