In Innovatie, Inspiratie, Sustainability1 mei 20235 Minuten

Duurzaam ondernemen meer dan een trend

Iedereen die nu een bedrijf begint, moet haast wel duurzaam ondernemen. Maar wat houdt duurzaam ondernemen in? En wat levert […]

Duurzaam ondernemen meer dan een trend

Iedereen die nu een bedrijf begint, moet haast wel duurzaam ondernemen. Maar wat houdt duurzaam ondernemen in? En wat levert het op? Vier ondernemers en een bankdirecteur over duurzaam ondernemen.

Patricia van den Berge (Paras Concepts BV): “Duurzaamheid betekent voor mij vooral flexibiliteit: een gebouw kunnen aanpassen, waardoor het langer bruikbaar is.” Duurzaam ondernemen moet wel meer worden uitgelegd. “Een duurzame houtsoort is vaak duurder. Maar die gaat wel langer mee en is dus uiteindelijk goedkoper.” Petra van Oosterhout (Global Facilities) herkent dat: “We zijn15 jaar geleden in de startfase van onze onderneming begonnen met duurzaam (her)inrichten van grote onderwijsinstellingen en profit-organisaties binnen Zeeland. We waren destijds de eerste projectinrichter in Nederland die met hergebruik van inrichting en materialen actief was. Het verlengen van de levensduur van materialen is de beste vorm van duurzaamheid.

Bewustwording
Een ondernemer die nu een bedrijf begint, kan niet anders dan duurzaam zijn, vindt Linsie Meijer (Sophyn Greens). “Al ben ik dat woord ‘duurzaam’ een beetje zat. Alles wordt eronder geschoven en iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Echt, eerlijk, puur, lokaal: wat bedoel je daar eigenlijk mee? Heb je zonnepanelen, ben je zuinig met water, gebruik je duurzame grondstoffen?” Birgit Plantema (Rabobank Zeeuwse Delta) is het daarmee eens, al is duurzaamheid voor de bank geen vraagteken meer. “Als je ziet wat er om ons heen gebeurt, moet je wel verduurzamen. De vraag is alleen hoe het sneller kan en hoe je alle mensen meekrijgt. Ook binnen de bank moeten we veranderen en overgaan naar nieuwe bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld van bezit naar gebruik.” Tanja Heijboer (Heykon): “Het blijft draaien om bewustwording en educatie. Iedereen moet eraan meewerken, van scholen tot bedrijven en overheden.

Verbindende rol
Volgens Birgit is duurzaamheid geen belemmering om aan financiering te komen, maar is het voor beginnende ondernemers soms wel lastig om de juiste vorm te vinden en aan alle eisen te voldoen die de bank stelt. Linsie heeft dat ook gemerkt: “Ik kreeg veel te lange vragenlijsten, met vragen waar ik nu nog geen antwoord op kan geven. Ik kan geen tien jaar vooruitkijken. Dat heb ik uitgelegd en dat snapte de bank toen wel.” Patricia heeft door die regels een alternatief financieringscircuit gebruikt bij het opstarten van haar onderneming. “Achteraf had ik liever bij een bank gezeten, maar ik was te ongeduldig.” Birgit merkt op dat een bank ook op een andere manier kan helpen financiering te vinden. “Zo zijn er voor de transities aparte budgetten beschikbaar voor experimenten en pilots. Daarnaast zetten we graag ons netwerk in en verbinden bijvoorbeeld investeerders met startups.

Gezonde werknemers
Duurzaam produceren is een ding, maar in hoeverre speelt duurzaamheid een rol binnen de eigen organisatie? Patricia: “Ik vind het heel belangrijk om samen met mijn werknemers gezond te lunchen en om af en toe langs de zee te wandelen. Verder stimuleer ik mijn werknemers om afspraken te bundelen, zodat ze niet van hot naar her rijden. Cursussen en beurzen bezoeken we het liefst per trein.” Tanja: “Dat probeer ik ook, want ik wil dat mijn werknemers lang blijven. Wij zorgen voor opleidingen, maar ook voor gezelligheid en het opbouwen van duurzame connecties met de werknemers en hun familie. En iedereen mag wandelen met de kantoorhond.”

Samenwerken
Petra ziet duurzaamheid ook in het samenwerken met andere ondernemers in de regio. “Het bewustzijn hebben van waar kunnen we materialen en diensten betrekken in de directe regio, maar ook langdurige samenwerkingsverbanden aangaan. Voor overheden is er ook veel meer uit te halen bij duurzaam prestatiegericht inkopen, met name bij aanbestedingen. Die gaan nu vooral naar grote bedrijven buiten de regio, maar er zouden eigenlijk verplicht één of twee regionale ondernemers voor uitgenodigd moeten worden.” Tanja: “Dat gaat niet, want het gaat om geld. En Zeeuwse ondernemers kunnen daar vaak niet op concurreren. Dus misschien moeten we ook daarom onderling meer samenwerken, om die strijd te winnen.

Dit bericht delen