In Innovatie, Sustainability12 januari 20214 Minuten

‘Zeeland heeft zeker 400.000 inwoners nodig!’

Nieuwe voorzitter Eric de Ruijsscher positioneert Zeeland als groeiregio De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Zeeland, Eric de Ruijsscher, zet Zeeland […]

Nieuwe voorzitter Eric de Ruijsscher positioneert Zeeland als groeiregio

De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Zeeland, Eric de Ruijsscher, zet Zeeland nadrukkelijk op de kaart als groeiregio. ‘Er gebeurt heel veel in Zeeland en er staat nog veel meer te gebeuren. Wij hebben zeker 400.000 inwoners nodig willen wij dat allemaal goed kunnen opvangen.’ Hij is van mening dat het momentum daar is om in te zetten op een sterke groei van Zeeland, wat betreft inwoners en wat betreft economische activiteit.

Eric de Ruijsscher, CEO en DGA van H4A, heeft per 1 januari het voorzitterschap van VNO-NCW Zeeland overgenomen. Tijdens de speciale online nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Zeeland op dinsdag 12 januari, kreeg hij virtueel ten ‘overstaande’ van 140 leden en gasten de voorzittershamer aangereikt door René Smit, voorzitter raad van bestuur van ZorgSaam, die de voorzittersfunctie in 2020 heeft waargenomen.

Investering

VNO-NCW Zeeland zet in 2021 in op Bouwen op de kracht van Zeeland, het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst. ‘Daarmee doelen wij op de vele kansen die er in Zeeland liggen.
Bijvoorbeeld de compensatieregeling ‘Wind in de Zeilen’. Als wij dat goed aanpakken levert dat investeringen op van honderden miljoenen euro’s en veel werk en kansen voor het bedrijfsleven.’ Aldus Eric de Ruijsscher. Een ander belangrijk programma is ‘Zeeland in Stroomversnelling’, waarbij meer dan 75 miljoen euro beschikbaar is voor economische structuurversterkende projecten. ‘Wij hebben het momentum mee. Het is nu uitermate belangrijk dat wij ons gezamenlijk inzetten om die kansen te verzilveren.’ Eric de Ruijsscher benadrukt dat het cruciaal is dat ondernemers, overheden en kennisinstellingen optreden als één-Zeeland. ‘Wij moeten voorkomen dat we verzanden in bureaucratisch overleg en onderlinge concurrentie en daardoor de boot missen.’

Groei
Volgens VNO-NCW Zeeland zijn 400.000 inwoners zeker mogelijk. Het afgelopen jaar is de Zeeuwse bevolking met bijna 1.800 mensen gegroeid: nu ruim 385.000. Zeeland is in trek, en meer en meer mensen verhuizen naar Zeeland. De Ruijsscher: ‘Wij hebben zeker 400.000 inwoners nodig voor al het werk dat er ligt en om de groei van bedrijven mogelijk te maken. Zeeland kent nog steeds een krappe arbeidsmarkt, met name in de zorg, de techniek, de haven, ICT en de logistiek. Die inwoners zijn daarnaast ook nodig om het voorzieningenniveau aantrekkelijk te houden.’ VNO-NCW Zeeland steunt het initiatief voor een nieuw op te richten Zeeuwse Marketing Organisatie, die zich naast de marketing van Zeeland ook zal inzetten voor belangrijke randvoorwaarden zoals huisvesting en personeelswerving.

Uitdaging
VNO-NCW Zeeland blijft zich inzetten voor een economisch sterke regio. Daarbij hoort ook een gezonde arbeidsmarkt. Als gevolg van de huidige crisis zijn er veel uitdagingen. De werkloosheid loopt op en bedraagt nu ongeveer 3,6%*: momenteel zijn er in Zeeland zo’n 4.700 mensen** met een werkloosheidsuitkering. ‘Dat is ook onze zorg.’ Eric de Ruijsscher. ‘Samen met onze leden en partners, de werkgeverservicepunten en het UWV, zullen wij dit jaar werken aan mensen van werk naar werk te helpen. Dat is best een hele uitdaging, maar als wij ook hier als één samenwerken heb ik vertrouwen dat wij heel veel kunnen bereiken.’

*3e kwartaal 2020, CBS
**november 2020, UWV

Bron: persbericht per mail
12-1-2021

Dit bericht delen