In Sustainability, Transport & industrie9 februari 20233 Minuten

Waterstofhub North Sea Port: Van de Benelux naar Europese schaal

North Sea Port en de industrie staan voor de grote uitdaging om de transitie te maken van fossiele naar duurzame […]

Daan Schalck - CEO North Sea Port 2021

North Sea Port en de industrie staan voor de grote uitdaging om de transitie te maken van fossiele naar duurzame brandstoffen en grondstoffen. Waterstof speelt hierin een zeer belangrijke rol. Als grootste waterstofhub van de Benelux groeit de haven uit tot een Europese speler.

De haven heeft hiervoor een waterstofstrategie ontwikkeld. Om de transitie te maken naar klimaatneutraliteit is een hele omslag nodig. Door het toepassen van onder meer duurzame waterstof zullen de industrie en de transportsector er in de toekomst fundamenteel anders uitzien. Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port zet met haar waterstofstrategie hiervoor de bakens uit, als belangrijke uitwerking van het strategisch plan ‘Connect 2025’ voor wat energie en klimaat betreft. Zo groeit North Sea Port uit van de grootste waterstofhub van de Benelux naar een waterstofhub op Europese schaal”.

Grootste waterstofhub van Benelux
Het grensoverschrijdende industriecluster in North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580 kton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, aluminium, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport toenemen. Dit stelt de bestaande industrie in staat om aan de nationale, Europese en mondiale klimaatdoelstellingen te voldoen. De beschikbaarheid van duurzame waterstof en de bijbehorende infrastructuur zal tevens nieuwe, innovatieve industrie aantrekken.

Economische toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden zo in het havengebied verder verankerd en vergroot, met steeds minder negatieve impact op de ruime omgeving. North Sea Port beschikt over een aantal sterke troeven voor deze energietransitie en om uit te groeien tot een waterstofhub op Europese schaal. Aan de aanbodzijde staat een aantal projecten in de steigers om duurzame waterstof te produceren. De aanlanding van (nieuwe) windparken op zee, in Nederland en België, is hiervoor van groot belang, onder meer om direct groene waterstof te maken. Door de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk (380 kV) in Borssele en Gent kunnen toekomstige waterstoffabrieken bovendien grote hoeveelheden stroom afnemen. De beschikbaarheid van infrastructuur voor afvang, transport via pijpleidingen en schip, en opslag van CO2 in lege gasvelden op zee of in tanks (Carbon Capture and Storage (CCS)) zal verder toenemen. North Sea Port is goed gelegen aan de Noordzee en stelt met tal van diepzeehaven-faciliteiten bedrijven in staat om waterstof uit andere landen te importeren. Als grensoverschrijdende haven beschikt North Sea Port over een ruim aanbod aan gronden waar er vooral deze activiteiten kan worden geïnvesteerd. Achterlandverbindingen via spoor, binnenvaart en over de weg. Hierdoor kan het transport van waterstof verzekerd worden naar andere industrieclusters en havens in Europa. Daan Schalck: “De waterstofstrategie maakt zichtbaar hoe de haven en de industrie bijdragen tot de welvaart in Nederland, België, Vlaanderen en de regio, met inzet op een breed draagvlak op de ruime omgeving.”

Auteur: Kees van ‘t Zelfde
Foto: North Sea Port

Dit bericht delen