In Sustainability6 december 20212 Minuten

Zeeuwse Uitvoeringsprogramma nu beschikbaar

Na een klein jaar afstemmen is het Zeeuwse Uitvoeringsprogramma RES 1.0 beschikbaar. De RES 1.0 is de basis en het […]

Zeeuwse Uitvoeringsprogramma
Na een klein jaar afstemmen is het Zeeuwse Uitvoeringsprogramma RES 1.0 beschikbaar. De RES 1.0 is de basis en het Uitvoeringsplan beschrijft de doelen en projecten waar minimaal de komende twee a drie jaar op ingezet zal worden om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten. Want alles in 1x doen wat in de RES omschreven staat, is te ambitieus.

 

Ruim 100 mensen van de Zeeuwse gemeenten, het netwerkbedrijf Stedin (voorheen Enduris), het Zeeuwse MKB, de Provincie, maatschappelijke organisaties en het Waterschap hebben tezamen de prioriteiten afgestemd. En dit zijn ze geworden:

 

Gebouwde omgeving:

–       2030: 49% CO2-reductie

–       Minder energie verbruiken

–       Voortzetten overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie

–       Verduurzamen en isoleren van alle gebouwen

 

Elektriciteit

–       2030: 95% CO2-reductie

–       In 2030 wekken we alle energie die we in Zeeland verbruiken duurzaam op

–       Inzetten op de ontwikkeling van meer duurzame energiebronnen

 

Mobiliteit

–       2030: 49% CO2-reductie

–       Voortzetten overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden voor personen- en zakelijk vervoer

 

Alleen samen kunnen we de klimaatdoelen halen, daarom is samenwerken van groot belang. Om de prioriteiten waar te maken maar ook om het groot aantal andere projecten die door inwoners, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden bedacht en uitgevoerd. Maar hoe weten we nu wie wat gaat doen? Het Uitvoeringsplan geeft hier ook antwoord op.

 

Zeeuwse Uitvoeringsplan RES 1.0

Het Uitvoeringsplan is al door een groot aantal Zeeuwse overheden vastgesteld. Maar nog niet door allen. Wil je het uitvoeringsplan downloaden? Klik hier.

 

Dit bericht delen