Spelregels Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar

Verkiezingsprocedure

De procedure van de awardverkiezing is als volgt:

 1. Bedrijven nomineren zichzelf of worden door een ander genomineerd. Dit kan t/m 3 april 2023 via deze link.
 2. Genomineerde bedrijven worden door de organisatie benaderd of zij deel willen nemen. Deelname is kosteloos. Om mee te doen, dient het bedrijf achtergrondinformatie te verstrekken over het bedrijf waarmee zij zich kan profileren tegenover de andere deelnemers. Boekhoudkundige en financiële informatie is géén onderdeel van de gevraagde achtergrondinformatie. Toezegging van deelname en opgave van informatie kan tot 5 april 2023.
 3. Een selectiecommissie bepaalt drie finalisten.
 4. Deze finalisten worden bekendgemaakt op woensdag 12 april 2023. De jury bezoekt de finalisten en verdeelt op basis van dit bezoek en de eerder verstrekte informatie haar punten. Ook worden de finalisten bezocht door een mediabedrijf ten behoeve van het maken van impressiefilmpjes. Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld om via Google Forms hun stem uit te brengen.
 5. Na sluiting van de publieksstemmen worden de punten opgeteld. De jury verdeelt 200 punten en het totaal aantal publieksstemmen telt voor 100 punten.
 6. Tijdens de uitreiking op 11 mei 2023 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Definitie Familiebedrijf

De organisatie van het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar Award hanteert de definitie voor de term ‘familiebedrijf’ van Nyenrode Business Universiteit:

Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

 1. meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie;
 2. één familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen;
 3. een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

Indien het bedrijf minder dan tien jaar geleden is opgericht, dient in het bedrijf ten minste één familielid van de directeur werkzaam te zijn of eigendom te hebben.

(Bron: www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/leerstoelen/familiebedrijven)

Samenstelling jury

Ieder jaar wordt er een jury van drie personen samengesteld die in staat is een betrouwbare mening te vormen en de winnaar voor tweederde deel te bepalen. Instanties, bedrijven, organisaties of individuen worden uitgesloten van deelname aan de jury op het moment dat zij aansluiten als partner of als sponsor van de verkiezing. Gebruikelijke gang van zaken is dat één persoon uit de directie van het winnende bedrijf voorzitter wordt van de jury bij de volgende editie. Dit jaar bestaat de jury uit:

 • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland
 • Jean-Louis Herman, finalist Zeeuws Familiebedrijf 2022
 • Daphne Zerbib,  domeindirecteur business bij het HZ

Toelating tot verkiezing

Bedrijven worden toegelaten tot de awardverkiezing wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

 • Het bedrijf heeft haar hoofdvestiging in Zeeland;
 • Het bedrijf voldoet aan bovenstaande definitie ‘Familiebedrijf’;
 • Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar de award niet gewonnen;
 • Het bedrijf is geen finalist geweest bij de laatste editie. Indien het bedrijf langer dan één jaar geleden finalist was, is deelname wel mogelijk.

Voorwaarden prijzenpakket

Het prijzenpakket wordt in de aanloop naar het event bekendgemaakt.

Overige bepalingen

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deze verkiezing op elk moment te beëindigen of de regels, prijzen, bepalingen of informatie te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Winnaar van de verkiezing 2023 mag zich tot 1 mei 2024 zowel ‘Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar’ als ‘Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2023’ noemen. Wanneer men echter in het verleden de titel heeft behaald, mag men zich slechts ‘Zeeuws Familiebedrijf van het jaar (x)’ noemen; dus altijd inclusief de toevoeging welk jaar het betreft, maar niet meer ‘Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar’.
 • Iedere winnaar dient dergelijk gebruik te staken als de organisatie haar hiertoe sommeert. De organisatie kan de titel intrekken. Zij zal dit alleen doen als er iets wordt geconstateerd, waardoor van de organisatie niet langer verwacht kan worden dat de titel in stand blijft. Bijvoorbeeld wanneer een winnaar iets doet of nalaat wat hier aanleiding toe geeft.
 • Als blijkt dat een deelnemer spelregels overtreedt of er iets wordt geconstateerd waardoor van de organisatie niet langer verwacht kan worden dat de kandidatuur voor Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar in stand blijft, dan kan de organisatie het bedrijf te allen tijde diskwalificeren, zodat hij niet langer meedingt naar de titel.