In Personeel28 juni 20225 Minuten

Op weg naar creatieve oplossingen voor personeelstekorten

De sector Transport & Logistiek kampt met grote personeelstekorten, óók in Zeeland. Meer dan ooit hamert UWV op het belang […]

Creatieve

De sector Transport & Logistiek kampt met grote personeelstekorten, óók in Zeeland. Meer dan ooit hamert UWV op het belang om anders met de werving & selectie om te gaan. Toine Witters, landelijk EURES Manager Werkgeversdienstverlening somt een aantal kansen op. “Kijk over de grens, kijk met andere ogen naar het potentieel dat wél beschikbaar is en houd je eigen organisatie eens kritisch tegen het licht.”

Samen met zijn collega’s Nicky van Gremberghe, adviseur Werkgeversdiensten, en Edith Jonker, EURES adviseur houdt Toine de sector Transport & Logistiek een spiegel voor.“Tot nu toe is het wellicht nog steeds met veel kunst- en vliegwerk gelukt om vacatures in te vullen. Maar de huidige arbeidsmarkt vergt meer inspanningen en een bredere blik.”

Sector breed voelbaar
Nicky beaamt dit. Als adviseur Werkgeversdiensten heeft zij veel contact met Zeeuwse werkgevers. “Het tekort is sectorbreed. Iedereen vist in dezelfde kleine vijver, die bovendien steeds kleiner wordt. Daar komt bij dat er sprake is van vergrijzing. Dat is het toekomstige tekort. “Ik zie dat dit voor vrijwel alle beroepen geldt; magazijnmedewerkers, heftruck- en vrachtwagenchauffeurs, havenmedewerkers en operators.” Toine constateert dat door de huidige tekorten nog geen bedrijven omvallen, maar veel bedrijven worden wel degelijk beperkt in hun groei. Nicky ziet dat bedrijven elkaar opzoeken, bijvoorbeeld binnen Zeeland Connect.

Anders kijken
Volgens Nicky en Toine schuilt een deel van de oplossing in het anders kijken naar de mensen die wel beschikbaar zijn. Alleen in Zeeland al staan ruim vijftienduizend mensen aan de kant. Daarvan is ongeveer de helft vijftig plus. Verder is er nog een potentieel aan arbeidskrachten dat niet bekend is bij UWV of gemeenten. “Eigenlijk is het heel simpel: hoe meer eisen je stelt, hoe minder mensen geschikt zijn. Je moet je afvragen of je dat wilt. Bovendien, door anders naar het werk te kijken of het anders te organiseren, kun je vaak een takenpakket samenstellen waar mensen met een lager opleidingsniveau hun plek kunnen vinden.” Edith vult daarbij aan dat veel vijftigers misschien niet aan alle functie-eisen voldoen, maar in hun werkzame leven al zoveel ervaring hebben opgedaan, dat ze zich snel nieuwe zaken eigen maken.

Diverse instroomprojecten
UWV helpt bedrijven inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden. Daarvoor komen de EURES-adviseurs van weerszijden van de grens graag op bezoek. Ook op een andere manier is UWV actief, bijvoorbeeld met het organiseren van uiteenlopende banenmarkten, beurzen en opleidings- en instroomtrajecten. “We hebben onder andere projecten gedaan voor taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs en (in samenwerking met de Belgische VDAB) voor declarant. Momenteel loopt een traject voor de instroom van logistiek medewerkers”, vertellen Edith en Nicky. Toine: “Onze inzet daarbij is om werkzoekenden te bewegen zich te oriënteren op kansberoepen. Wij kunnen mensen interesseren, opleiden en bemiddelen. Daarbij hebben we een scholingsfonds voor werkzoekenden en een afdeling voorzieningen, die aanpassingen kan doen op de werkplek, waardoor een kandidaat met een beperking toch aan de slag kan.”

”Dus werkgevers, wat let je, benut deze app”

Kijk over de grens
Edith legt uit dat ondernemers ook gestimuleerd worden om over de grens te kijken, in België of verder in Europa. “We proberen grenzen te slechten. Werkgevers zijn soms wat huiverig. Om die reden bieden wij de juiste hulp en ondersteuning bij het werven en aannemen van mensen van over de grens.” Toine heeft vanuit zijn functie zicht op de Europese arbeidsmarkt. “We weten bijvoorbeeld dat Italianen graag in Nederland werken en werven nu volop voor een technische detacheerder. Ook voor LTO Nederland hebben we honderden mensen geworven in Europa. Momenteel zijn we actief in Griekenland met de werving van vrachtwagenchauffeurs.”

GrensMatch App
Tot slot komt de prijswinnende GrensMatch App ter sprake. Een ideaal instrument om in contact te komen met werkzoekenden. “Daarin staan ruim duizend Vlaamse- en Nederlandse werkzoekenden, die over de grens willen werken. Dus werkgevers, wat let je, benut deze app.”

Auteur: Caroline Houmes
Fotograaf: Linda Hemmes

Dit bericht delen