In Innovatie, Sustainability, Transport & industrie5 januari 20212 Minuten

North Sea Port wordt groener en groener

Duurzame ontwikkeling haven Haven North Sea Port zet samen met de bedrijven hard in op duurzame ontwikkeling. De diversiteit aan […]

Duurzame ontwikkeling haven

Haven North Sea Port zet samen met de bedrijven hard in op duurzame ontwikkeling. De diversiteit aan sectoren in de haven maakt de Nederlands-Vlaamse haven uniek en crisisbestendig. De bereidheid tot samenwerking is groot.

North Sea Port meet 9100 hectare met bedrijfstakken zoals chemie, staal, raffinage, kunstmest, bouw, automotive en biobased. “Juist die diversiteit zorgt voor toegevoegde waarde in North Sea Port, nummer drie van alle Europese havens”, zegt Maarten den Dekker (projectleider duurzame transitie). “North Sea Port werkt samen met bedrijven, overheden en andere organisaties aan een duurzame toekomst. Met respect voor de natuur richten we het gebied slim in, zodat bedrijven optimaal samenwerken. Ook stimuleren we duurzamer transport van goederen, via spoor, binnenvaart en buisleidingen. Met innovatieve projecten willen we schoner werken en reststromen uitwisselen. Ook zetten we in op zonne- en windenergie, biomassa, waterstof en de netwerken voor het transport ervan.”

Opsteker
Vorige maand werd bekend dat het windpark IJmuiden Ver via het Veerse meer met Zeeland wordt verbonden. Het kabeltracé is hard nodig om over te schakelen van fossiele naar groene grondstoffen. “We staan voor een uitdaging in de reductie van de CO2-uitstoot, 22 miljoen ton in ons grensoverschrijdende havengebied. Dat zoeken we in het elektrificeren van de industrie, het uitwisselen van reststromen en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 en in de productie van groene waterstof.”

Kartrekker
Aan de kant van het natuurbeheer is er ook samenwerking. Milieudeskundige van North Sea Port Karen Polfliet: “We investeren in natuurontwikkeling in de Moervaartvallei en de Koegorspolder en in tal van buffergebieden tussen havenactiviteiten en woonkernen. We zijn kartrekker en verbinder tussen de industrie en natuurorganisaties. Maar we zoeken ook andere partijen op om samen te werken om de milieu-impact te verminderen, zoals de havens van Antwerpen en Zeebrugge en Rijkswaterstaat.”

Redactie: Bianca Moorthamer
Fotografie: Jan de Carpentier 
Bron: Zeeland Business magazine 4-2020

Dit bericht delen