In Personeel, Persoonlijke ontwikkeling13 juli 20236 Minuten

Leven Lang Ontwikkelen | ‘Inzetten op ontwikkelen van competenties’

Om de juiste mensen te vinden voor de vele vacatures in Zeeland, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. […]

Om de juiste mensen te vinden voor de vele vacatures in Zeeland, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Het door het Rijk ontwikkelde programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) kan daarbij helpen. Het UWV, onderwijsinstellingen en Arbeidsmarktregio Zeeland spelen hierbij een belangrijke rol.

LLO houdt in dat werknemers zich tijdens hun loopbaan regelmatig bij – of omscholen, om de nieuwste vakkennis te leren of om juist in een heel andere sector aan de slag te gaan. Het is een belangrijk instrument om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, vertelt wethouder André van der Reest namens Arbeidsmarktregio Zeeland. “Maar we moeten het samendoen, als overheden, onderwijs, werknemers en werkgevers. Ieder met een eigen belang, maar ook in het belang van de Zeeuwse arbeidsmarkt. Als voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer is het mijn taak die processen te faciliteren en partijen bij elkaar te brengen om samen LLO handen en voeten te geven.”

Kennis en kunde
Het UWV speelt daarbij een belangrijke rol, legt André uit. “Het UWV analyseert arbeidsmarktvraagstukken en economische ontwikkelingen in Zeeland. Het zit dan ook in het team, samen met gemeenten en provincie. We maken optimaal gebruik van de kennis en kunde van het UWV en het Leerwerkloket. Zij zijn eerste uitvoerders bij het begeleiden van mensen naar werk. Want het gaat niet alleen om het uitzetten van een koers, maar ook om uitvoeren: concrete adviezen geven aan werkgevers en werknemers die bij hen aankloppen.”

Meer opleidingen
Een andere belangrijke partner is het beroepsonderwijs. Hendrik-Jan van Arenthals, bestuursvoorzitter van Scalda, ziet LLO als een manier om mensen het beste uit zichzelf te laten halen: “Of mensen nu langs de kant staan, lang niet meer zijn bij geschoold of iets anders willen doen: wij bieden de mogelijkheden om eruit te halen wat erin zit.” Daarnaast is LLO belangrijk voor het onderwijs in Zeeland, zegt Hendrik-Jan. “Scalda en HZ zijn de belangrijkste beroepsopleiders. Als wij een opleiding niet meer aanbieden, worden mensen in Zeeland niet langer in die richting geschoold. Door onderwijs aan te bieden aan meerdere groepen, kunnen we meer opleidingen in stand houden. De opleiding voor onderhoud aan windturbines verzorgen we bijvoorbeeld niet alleen voor onze studenten, maar ook voor medewerkers van Ørsted. En via onze mbo richting Zorg & Welzijn scholen we bijvoorbeeld medewerkers in de kinderopvang bij.”

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het LLO-team focust op sectoren waar veel vraag naar medewerkers is, vertelt André. “Ons kennis- en informatieplatform ArbeidsmarktInZicht.nl doet onderzoek naar de arbeidsmarkt. Met die data kunnen we onze middelen zo gericht mogelijk inzetten.” Hendrik-Jan: “Daarnaast kijken we ook naar maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en klimaatvraagstukken. De Energycampus en het Delta Climate Center dat we aan het ontwikkelen zijn, krijgen ook een LLO-component. Want als we nieuwe terreinen ontdekken en nieuwe beroepen creëren, moeten wij daar ook mensen voor opleiden.”

Veerkrachtig
“Samen met onze partners hebben we afgesproken dat één van de speerpunten is om te werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. Zo willen we inspelen op veranderingen in vraag en aanbod”, zegt André. “We willen graag dat iedereen mee kan in de ontwikkelingen die gaande zijn. Van digitalisering en AI tot internationalisering. Ook mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden of mensen die andere beperkingen ervaren.” Ondertussen is het belangrijk om aandacht te houden voor ieders talenten en vaardigheden. Van Arenthals vult aan: “En daar hoort nog een nieuwe doelgroep bij: voortijdige schoolverlaters. Die zijn er sinds de coronatijd veel meer. Voor een groot deel zijn dat jongeren die hun opleiding hebben afgebroken om te gaan werken. We zouden voor die mensen afspraken willen maken voor een LLO-traject. Op die manier kun je schoolverlaters toch een goede vorming geven.”

Investeren in de toekomst
En ondernemers in Zeeland moeten zelf aan de slag om hun werknemers de kans te geven bij te leren. “Investeren in je werknemers en in innovatie, is investeren in de toekomst van je bedrijf”, zegt Hendrik-Jan. “Daarmee kun je als ondernemer de uitdagingen die op je afkomen beter aan. Investeren in opleidingen helpt ook om je te profileren als aantrekkelijke werkgever.” “We moeten ons wel realiseren dat niet iedereen naar zichzelf kijkt als iemand die zich kan blijven ontwikkelen”, geeft André aan. “Het is een verantwoordelijkheid van de overheid en van werkgevers om werknemers daarin te begeleiden.” En van het onderwijs, vindt Hendrik-Jan. “Dat proberen wij onze studenten ook bij te brengen: het stopt niet als je straks een diploma hebt. Want als het ooit eens minder gaat, ben je de eerste die eruit vliegt als je je niet hebt ontwikkeld. Er is op dit moment zoveel gaande, met de energietransitie, informatisering en robotisering, daar moet je mensen op voorbereiden. Daarom moeten we inzetten op competenties: wat heb je nodig om het te redden in de veranderende samenleving? Dat is straks belangrijker dan welke opleiding je hebt.”

www.uwv.nl | Goes

Dit bericht delen