cherique hilgers

Mr. C. (Cherique) Hilgers-Verspoor

Ik draag er graag aan bij dat niet de strijd, maar de oplossing centraal staat. Met een coöperatieve houding, constructieve aanpak en gevoel voor onderlinge verhoudingen. Als je niet bereid bent om je te verdiepen in wat de andere partij belangrijk vindt, zul je niet snel in staat zijn om uit een geschil te komen. Ik luister ook naar de positieve kanten aan een verhaal om zo een strategie in mogelijkheden te bedenken in plaats van het probleem als focus van een aanpak te nemen. Een goed gesprek voeren met de tegenpartij wordt in veel gevallen overgeslagen of vindt pas – vaak noodgedwongen – plaats nadat partijen elkaar bij de rechter treffen. In veel gevallen kan het juist in het belang van een cliënt kan zijn om dat in een veel eerder stadium te doen. Met oog voor het grotere geheel en door voorbij het juridisch kader te kijken, ligt in een setting van tegengestelde belangen vaak de oplossing. Daar valt de echte winst te behalen. Ik noem het advocatuur met een twist van mediation. Omdat niet elk probleem alleen een juridische aanpak vergt. Meer weten over mijn aanpak: www.rechtsetters.nl

logo rechtsetters
Terug naar leden