Elly Hilgers

Elly Hilgers

De particuliere stichting ZIGZAG (Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep) in Vlissingen is opgericht in 2008 om nieuwe initiatieven in Zeeland te helpen opstarten c.q. aan te jagen. Initiatieven die vooral te maken hebben met vernieuwend ondernemerschap en met nieuwe economische ontwikkelingen in de provincie Zeeland. Dit met het doel om werkgelegenheid te stimuleren en de economie van Zeeland te bevorderen. De stichting beschikt over een eigen innovatie-aanjaagfonds.
Een van de projecten is het stimuleren en faciliteren van vrouwelijke ondernemers in Zeeland. Het kantoor ZIJ & ZIGZAG in Vlissingen is een werklocatie en ontmoetingsplaats voor vrouwelijke ondernemers in Zeeland.

Elly Hilgers
Terug naar leden