In Sustainability, Transport & industrie12 mei 20225 Minuten

”Inzet is verduurzaming van de Europese transport & logistieke sector”

“Als je gewerkt hebt voor bedrijven als Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam dan kan het bijna niet anders dan dat […]

Caroline Nagtegraal

“Als je gewerkt hebt voor bedrijven als Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam dan kan het bijna niet anders dan dat je liefde voor transport en logistiek groeit. Het is fascinerend hoe we vandaag de dag alles thuis kunnen laten bezorgen, overal naartoe kunnen reizen en dat de normaalste zaak van de wereld vinden. Daar zit een grote logistieke sector achter, die van Europees belang is. Ik zet me daar graag voor in, onder andere door de binnenvaart een stem te geven binnen Europa en door te werken aan een goede infrastructuur voor schonere brandstoffen.”

Caroline Nagtegaal-van Doorn zit namens de VVD in het Europees Parlement. In haar portefeuille heeft ze onder andere infrastructuur, transport en logistiek. “Het is van Europees belang om transport en logistiek zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Binnen Europa hebben we het trans-Europese vervoersnetwerk. Daarbinnen onderscheiden we diverse corridors die de ruggengraat vormen voor het vervoer in de interne markt van de EU en de verbindingen tussen oost en west.”

Verduurzaming
De verduurzamingsopgave is volgens Caroline fors. Zij vertelt dat Europa al jarenlang inzet op schonere auto’s en meer transport over spoor en water. Die inzet is niet voldoende om de duurzaamheidsdoelen te halen. “Het gaat uiteindelijk over veel meer. Zo moet de infrastructuur op orde zijn, zoals de waterwegen, bruggen en sluizen. Maar denk ook aan de infrastructuur voor het tanken van bijvoorbeeld waterstof of het laden van auto’s. Ik vind het een taak voor Europa om een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de lidstaten aan te sporen. Daarvoor moeten we wetgeving ontwikkelen, maar ook de portemonnee trekken. Bedrijven zijn bereid te investeren, maar het helpt als wij met steun de onrendabele top weghalen.”

Investeren in een netwerk van verbindingen
Steeds vaker investeren Chinese staatsbedrijven in vitale Europese infrastructuur. “Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling dat China, naast de introductie van eigen technologie, ook politieke invloed nastreeft. We moeten hier scherp op zijn en vitale onderdelen, zoals havens, hiertegen beschermen. Het ‘Global Gateway’ initiatief is een krachtig antwoord hierop. Het is een nieuwe Europese strategie ter bevordering van slimme, schone en veilige verbindingen. Daarvoor moet 300 miljard euro worden gemobiliseerd samen met de private sector.”

Europese samenwerking
Europese samenwerking is belangrijk, vindt Caroline, ook op het gebied van criminaliteitsbestrijding. “Havens zijn helaas ook knooppunten voor illegale goederen zoals wapens en drugs. Dat gaat gepaard met geweld en ondermijning. Om dit te bestrijden moeten Europese havens samenwerken, bijvoorbeeld om data uit te uitwisselen.” Voor Caroline is North Sea Port een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. “Dit havenbedrijf is initiatiefrijk. Het wil nadrukkelijk een vergroeningslag maken. Denk alleen maar aan de ontwikkeling van een netwerk van pijpleidingen voor waterstof, CO2 en warmte. Er is een aantal grote bedrijven dat daarin een belangrijke rol vervult. Ik vind dat we grotere industrieën ook mogen omarmen vanwege de economische meerwaarde, werkgelegenheid en de duurzaamheidsambities die zij hebben. Ook binnen de Zeeuwse havens vind je zulke parels. Die moeten we koesteren.”

Binnenvaart
Eén van Carolines aandachtspunten is de binnenvaart. “Ik wil deze sector een stem geven in Brussel en een Europees fonds moet vergroening en digitalisering van de binnenvaart helpen.” Verder richt zij zich de komende tijd op goede infrastructuur voor schone brandstoffen. “Als we verwachten dat de vervoersmodaliteiten schoner worden, moet de infrastructuur daarmee in de pas lopen.” Verder is Caroline van mening dat niet iedere politicus zijn stempel moet willen drukken met de aanleg van nieuwe infrastructuur. “Natuurlijk weet ik hoe gaaf het is om een nieuw project op te starten. Dat deed ik met de aanleg van de Tweede Maasvlakte en ook de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een fantastisch project, maar onderschat het belang van goed onderhoud niet om schade door stilstand te voorkomen.”

Auteur: Caroline Houmes
Fotograaf: Prisca Visser

 

Dit bericht delen