In Dienstverlening, Sustainability31 januari 20235 Minuten

‘Hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf?’

“Ieder bedrijf maakt deel uit van de maatschappij en opereert daarmee binnen een netwerk van zijn omgeving. Sustainability, ofwel duurzaam […]

Jouw bedrijf

“Ieder bedrijf maakt deel uit van de maatschappij en opereert daarmee binnen een netwerk van zijn omgeving. Sustainability, ofwel duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat over lange termijn waardecreatie voor jouw stakeholders én de maatschappij. Het draait om het in balans brengen van economische doelstellingen en de impact van de organisatie op mens en milieu.” Aan het woord is Lucy Lau, director Environmental, Social & Governance (ESG) bij Baker Tilly. “Om toekomstbestendig en relevant te zijn, moet je bedrijf duurzaam en maatschappelijk verantwoord (blijven) opereren. Wij ondersteunen ondernemers daarbij; van visie tot uitvoering.”

Wie aan Baker Tilly denkt, denkt in eerste instantie wellicht aan accountants en belastingadviseurs. Lucy beaamt dit, maar benadrukt gelijktijdig dat Baker Tilly ondernemers graag zo volledig mogelijk wil ontzorgen. Daar komt tegenwoordig veel meer bij kijken, dan het achteraf beoordelen van jaarcijfers. “Aan de voorkant vervullen we een belangrijke adviesrol. Wij ondersteunen ondernemers op tal van terreinen. De adviestak Environmental, Social & Governance (ESG) is onlangs geïntroduceerd. Hiervoor ben ik jarenlang verantwoordelijk geweest voor de sustainability bij ASML Holding NV en heb op alle fronten binnen ESG ervaring opgedaan. Ik vind het nu een enorme uitdaging om daar samen met mkb-bedrijven mee aan de slag te gaan.” Waar Lucy vooral landelijk actief is, wordt bedrijfsadviseur Angela den Herder het lokale gezicht van Baker Tilly voor ESG advies. “Wat mij aanspreekt in deze functie is met name de breedte. Ik kan ondernemers adviseren op het brede terrein van milieu, medewerkers, processen, bedrijfsvoering en strategie.”

Verder kijken dan morgen
Wat Lucy en Angela met name benadrukken is de noodzaak voor bedrijven om verder te kijken dan de dag van morgen. “De wereld verandert en dat gebeurt in een steeds sneller tempo. Het is belangrijk om je bedrijf periodiek tegen het licht te houden. Wat is het bestaansrecht van jouw onderneming? Hoe zorg je voor binding met medewerkers en klanten? Krijg je straks nog voldoende externe financiële middelen? Kun je straks je producten nog afzetten? Hoe zit de leveranciersketen in elkaar? Heb je straks nog de juiste competenties in huis? Welke wet- en regelgeving heeft invloed op je businessmodel? Er zijn zoveel zaken die spelen en die jouw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden, dat het niet anders kan dan daar tijdig over nadenken. Onze rol is dat wij ondernemers ondersteunen bij het beantwoorden van deze lange termijnvraagstukken.”

Voorbereiden op de Green deal
Een aansprekend voorbeeld is de wet- en regelgeving op het gebied van emissiereductie, waar ook haven, transport- en logistieke bedrijven mee te maken krijgen. Deze bedrijven zijn een belangrijk speerpunt binnen de Europese Green Deal; de reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid binnen de EU. De overgang naar alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel en waterstof, staat hoog op de agenda. “Als je een wagenpark hebt dat nu nog hoofdzakelijk op diesel rijdt of een bedrijfsproces hebt met veel emissie, zou ik serieus nadenken over de toekomst. Hoe ga je hiermee om? Ga je de diesel langzaam uitfaseren? Ga je zelf innoveren of haak je aan op bestaande initiatieven? Wij denken daarin mee. Natuurlijk niet als techneuten, maar wel op tal van andere manieren. Aan de orde komen dan de eventueel noodzakelijke investeringen, mogelijke subsidies, maar bijvoorbeeld ook het aanpassen van processen of het nadenken over de noodzakelijke competenties van je medewerkers.”

Bedrijf in kaart
Lucy en Angela vertellen dat de meeste adviesgesprekken starten met een SWOT-analyse. Als eenmaal helder is aan welke knoppen een ondernemer kan draaien, kunnen keuzes gemaakt worden en kunnen er stappen worden gezet. “Vaak hebben ondernemers te maken met een wirwar aan verwachtingen. Het moet groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Dat is complex en moeilijk te overzien. Wij leggen zaken op een eenvoudige manier uit en zorgen voor focus, waarmee we voorkomen dat de ondernemer verzandt. Vervolgens gaan we samen aan de slag met de onderwerpen die de meeste impact maken.”

Op 2 februari 2023 organiseert Baker Tilly het event Duurzaam ondernemen. Indien u meer informatie wilt ontvangen of hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Nathalie Beijer 06-11 88 26 51 of n.beijer@bakertilly.nl

Logo baker tilly

www.bakertilly.nl | T. 0113 242 000 | Goes

Auteur: Caroline Houmes
Foto: Gert van Santen

Dit bericht delen