In Sustainability21 december 20235 Minuten

Het belang van verduurzaming in bedrijven: streven naar meer dan alleen wettelijke verplichtingen

Het RES Zeeland Expertplatform ondersteunt bedrijven met energie besparen. Door een inventarisatie van de energiebesparingen in het productieproces en bij […]

Het belang van verduurzaming in bedrijven streven naar meer dan alleen wettelijke verplichtingen

Het RES Zeeland Expertplatform ondersteunt bedrijven met energie besparen. Door een inventarisatie van de energiebesparingen in het productieproces en bij de verduurzaming van gebouwen kunnen de experts je voorzien van advies. Het gaat dan in eerst instantie om de quick wins. Dat zijn de maatregelen, waarmee je direct op energie bespaart. Daarnaast adviseren zij over de verdere mogelijkheden om energie te besparen in jouw organisatie, waarbij je de investering door de besparing terugverdient.  Een van die experts is Equans.

Als Commercieel Directeur bij Equans regio Zuidwest is Bart Engels sinds twee jaar verantwoordelijk voor de zakelijke activiteiten in de regio Zeeland en West-Brabant. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het werk bij Equans en dat spreekt Bart enorm aan.

Equans biedt technische, digitale, innovatieve en duurzame oplossingen aan opdrachtgevers in de utiliteit, industrie en overheid. Ze ontwerpen, bouwen, installeren, onderhouden en adviseren over technische installaties en onder andere warmtesystemen door heel Nederland. Met landelijke specialistische teams werken ze binnen verschillende businessunits. Een van deze businessunits in Zuid-Nederland is gespecialiseerd in het verduurzamen van utilities: Energy and Utility Partners (EUP).

Bart legt uit: “Onze klanten hebben vaak vragen over verduurzaming. Met ons programma ‘Equans GEREGELD’ helpen we hen om hun doelstellingen te bepalen. Willen ze alleen aan wettelijke verplichtingen voldoen of streven ze echt naar verduurzaming? Wij willen ons concentreren op het laatste, omdat dit ons in staat stelt om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. “

Equans EUP-team helpt bedrijven bij het verduurzamen

Bart vertelt dat bij een verduurzamingstraject het EUP-team verschillende mogelijkheden onderzoekt om het bedrijf te helpen energie te besparen, zowel door het analyseren van bedrijfsprocessen als installatietechnisch. Hierbij wordt een nulmeting gedaan om het energieverbruik van processen in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om vrijgekomen restwarmte of -koelte te hergebruiken en bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw van het gas af te halen. Bij EUP werken ze volgens een vast stramien met het programma ‘GEREGELD’. Dit programma helpt bedrijven hun duurzame doelstellingen te concretiseren en te realiseren. Op basis van de onderzoeken schrijft het team een plan om de gewenste resultaten te behalen.

Bart legt uit dat het doel is om met zo min mogelijk kosten de grootste impact te bereiken. De motivatie van klanten verschilt. Sommige klanten vragen alleen om een rapport om aan de verplichtingen te voldoen, terwijl anderen echt voor verduurzaming gaan. Dit laatste vindt Equans het meest interessant, omdat ze graag meedenken over de beste oplossingen. Het EUP- team van Equans denkt graag mee met klanten om duurzame doelstellingen te behalen.

Bewustwording van noodzaak tot verduurzaming bij ondernemers groeit

Als gevolg van de energiecrisis en de fluctuerende energieprijzen is er een toename van bedrijven die streven naar verduurzaming om hun energiekosten te verlagen. Hoewel de energieprijzen momenteel dalen, verdwijnt de noodzaak om te verduurzamen niet bij ondernemers. Vooral grotere bedrijven die kampen met netcongestie, zijn op zoek naar manieren om te verduurzamen. Door aansluiting op het Expertplatform hoopt Equans deze bedrijven beter te bereiken om ze te ondersteunen bij het versnellen van de energietransitie.

Verduurzaming als middel voor groei

De Commercieel Directeur van Equans Zuidwest benadrukt het belang van verduurzaming voor bedrijven die willen groeien, maar beperkt worden door bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof. Equans heeft bijvoorbeeld met succes AMC Natural Drinks geholpen met het optimaliseren van hun productielijn, wat heeft geleid tot verlaging van het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en stikstof.

Het Expertplatform sluit goed aan bij de doelstellingen van Equans

Het platform biedt een mix van experts die elkaars kennis en kunde aanvullen om bedrijven van verschillende groottes te helpen bij het besparen van energie. Van de kreet ‘people, planet, profit’ komt de term ‘planet’ bij Equans steeds meer vooraan te staan. De noodzaak om te verduurzamen wordt groter door de opwarming van de aarde. Door bij te dragen aan een betere wereld wil Equans een verschil maken.

Dit bericht delen