In Personeel21 juni 20226 Minuten

Groot tekort aan vakmensen

Om de klimaatambities van het kabinet te realiseren zijn veel extra technische arbeidskrachten nodig, die nu al moeilijk te vinden […]

groot tekort aan vakmensen

Om de klimaatambities van het kabinet te realiseren zijn veel extra technische arbeidskrachten nodig, die nu al moeilijk te vinden zijn. Om welke beroepen het gaat was tot dusver alleen globaal in beeld. UWV brengt voor de gebouwde omgeving voor het eerst in kaart om welke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties (skills) hiervoor nodig zijn. Dat biedt aanknopingspunten voor gerichter arbeidsmarktbeleid en om specifieke opleidingstrajecten of leerwerkarrangementen te ontwikkelen voor zij-instromers.

Nederland staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Om dat te realiseren werkt Nederland onder meer hard aan de verduurzaming van huizen en gebouwen. Bestaande huizen en gebouwen worden aangepast. Voor nieuwbouw gelden extra eisen op het gebied van energieverbruik. De komende jaren zijn daarvoor vooral veel technische vaklieden nodig: voor het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen. Op dit moment is er een groot tekort aan dit soort technici. Dat maakt het lastig voor werkgevers om vacatures te vervullen. Deze vaklieden zijn namelijk niet alleen nodig voor de klimaatwerkzaamheden, er is ook in het algemeen veel vraag naar. Alleen al voor de provincie Zeeland is er momenteel sterk behoefte aan: Loodgieters, installateurs gas, water en loodgieter – Elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties -Timmerlieden (utiliteit) – Werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek – Timmerlieden (werkplaats en interieur)

Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (zeer) goed toekomstperspectief voor jongeren. En oudere instromers. Maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een technische klimaatbaan willen maken zijn er goede baankansen. Vaak is het zonder diploma’s mogelijk om in te stromen: via een zij-instroomproject, een door de werkgever betaalde opleiding of soms door het werk te leren van collega’s op de werkvloer zelf. Belangrijk zijn gevoel en interesse voor techniek, handig zijn en gemotiveerd zijn om te leren. Het is vaak fysiek werk, soms op hoogte. Omdat er vaak bij mensen thuis wordt gewerkt zijn ook communicatieve vaardigheden belangrijk.

”Op de voortrekkers als de Saman Groep mogen we trots zijn!”

Nieuwe manager
Rutger Punt (46) is sinds begin maart manager werkgeversdienstverlening bij UWV West-Brabant en Zeeland. Wij spreken hem op een voor hem bekende locatie, namelijk het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Rutger Punt is niet alleen woonachtig in Zierikzee, maar is tevens raadslid en sinds een jaar fractievoorzitter van het CDA in deze gemeente. Hij volgde een opleiding aan de Fontys Bedrijfshogeschool en studeerde af in de richting HBO sportmanagement. Na zijn studie ging hij aan de slag bij een uitzendorganisatie in Amsterdam om, vervolgens via een detacheringsbureau en een functie als interim manager, uiteindelijk operationeel manager te worden bij een bekende horecagelegenheid in Zierikzee. Rutger Punt kwam onlangs in contact met UWV en daarbij werd hij geattendeerd op de functie van manager werkgeversdienstverlening. Inmiddels is hij enkele weken aan de slag. “Afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest met het ophalen van informatie en het kennismaken met collega’s. Wat ik merk is dat er een enorme eensgezindheid is binnen de organisatie. Gezamenlijk de schouders eronder zetten om de hiervoor genoemde doelen te realiseren. Wat ik inmiddels ook al heb ervaren is dat er niet alleen een enorme arbeidskrapte is, maar dat bij veel ondernemers (nog) niet goed op het netvlies staat dat UWV een strategische partner voor ze kan zijn.”

Gelukkig zijn er ook een flink aantal bedrijven die dat wel weten en die ook omscholingsmogelijkheden bieden. Punt: “Als we kijken naar vakmensen voor de ‘Klimaatbanen’ dan is een mooi voorbeeld de Saman Groep. Door zij- instroomtrajecten probeert UWV dit tekort terug te dringen en dit doen we onder andere door het aanbieden van een traject voor Zonnepaneelmonteur bij Saman in Zierikzee. Maar er zijn gelukkig meer van dit soort voorbeelden. Mooie bedrijven die UWV weten te vinden en baat hebben bij de kennis en ervaring van onze organisatie en adviseurs.” Rutger Punt roept ondernemers dan ook op om contact op te nemen met hem of een van zijn collega’s. “Maak als ondernemer gebruik van onze dienstverlening. We komen graag langs om te kijken wat we kunnen betekenen. Dat is goed voor elkaar!”

Rutger Punt is mobiel bereikbaar via 06-29643422 en per mail via rutger.punt@uwv.nl Rutger Punt

Auteur: Kees van ‘t Zelfde

Fotografie: Marieke Mandemakers

Dit bericht delen