In Personeel, Transport & industrie25 januari 20234 Minuten

Flexibel denken om tekort aan chauffeurs op te lossen

Of het nu gaat om vrachtwagens, bussen of heftrucks: er is een groot tekort aan chauffeurs in Zeeland. En dat […]

UWV

Of het nu gaat om vrachtwagens, bussen of heftrucks: er is een groot tekort aan chauffeurs in Zeeland. En dat lijkt in de nabije toekomst niet minder te worden. Bertine Adriaansen is adviseur Werkgeversdiensten Vervoer en Logistiek bij het UWV en probeert ondernemers te helpen die tekorten op te lossen.

Sinds de coronaperiode zien we, naast het beroepsgoederenvervoer op de weg, een sterke toename in de vraag naar pakket- en boodschappenbezorgers in Zeeland. De vraag naar chauffeurs neemt alleen maar verder toe en niet alleen in Zeeland, vertelt Bertine Adriaansen. “Het is een landelijk en zelfs internationaal probleem. Naar verwachting zal de vraag naar chauffeurs tot 2026 sterk toenemen. En het betreft de hele vervoer- en logistieksector, al is het tekort vooral voelbaar in het vrachtvervoer.” Een belangrijke reden daarvoor is de vergrijzing, vertelt Bertine. “Met name onder buschauffeurs zijn veel oudere werknemers, die binnenkort met pensioen gaan. Maar ook vrachtwagenchauffeurs zijn al wat ouder. En de verjonging blijft achter, omdat de vervoersector vaak wordt ervaren als een zwaar beroep.”

Zijinstromers
UWV Werkgeversdiensten probeert op allerlei manieren mensen te vinden die in het vervoer willen werken, vertelt Bertine. “Daarbij steken wij vooral in op zijinstromers. In nauwe samenwerking met de werkgevers en het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), proberen we via diverse trajecten mensen in de branche te krijgen.” Zodra cliënten met een WW- of WIA-uitkering laten weten dat zij een baan in de logistiek wel zien zitten, brengt Bertine ze meteen in contact met mogelijke werkgevers. “Vanuit het scholingsbudget voor uitkeringsgerechtigden kan zo’n cliënt dan worden omgeschoold. Andere potentiële chauffeurs komen vanuit het Leerwerkloket Zeeland of via het Zeeuws Mobiliteitsteam, dat een eigen scholingsbudget heeft. Daarnaast hebben ook gemeenten en het STL zelf een scholingspotje.”

Aantrekkelijker worden
Ondanks diverse opleidingstrajecten verwacht Bertine dat het tekort aan chauffeurs voorlopig wel blijft. “Daarom helpen we werkgevers na te denken over hoe ze als branche aantrekkelijker kunnen worden. Dan hebben we het over binden en boeien van de eigen werknemers en nadenken over duurzame inzetbaarheid. Medewerkers die het zware werk niet meer aan kunnen, kan je op een andere manier inzetten. Door in distributiecentra te werken met drones, hoeven je werknemers niet steeds op heftrucks heen en weer te rijden, maar wordt het werk meer controlerend. Dat is minder zwaar werk en daarmee boor je ook een andere groep werknemers aan.”

Breder kijken
Verder wijst Bertine Zeeuwse ondernemers op de dienstverlening van Eures, die het inzetten van buitenlandse werknemers faciliteert. “Er is niet één oplossing voor iedereen, maar er zijn wel wat mogelijkheden om de plekken op te vullen”, zegt Bertine. “En het is nodig om hierover na te denken, want de jongere generatie werknemers stelt andere eisen. Die vinden de balans tussen werk en privé ook belangrijk. Sommige werkgevers worstelen daar nog mee.” Daarom overleggen Bertine en haar collega’s regelmatig met ondernemers over scholingsmogelijkheden, employee branding, het anders inrichten van werk en het aanboren van andere groepen werknemers die eerder over het hoofd werden gezien, zoals uitkeringsgerechtigden. “Werkgevers vinden dat misschien een spannend idee, maar op dat vlak kunnen we als UWV veel doen. Bijvoorbeeld met job coaching en begeleiding van de werknemer en ondersteuning van de werkgever. Wij staan ondernemers met raad en daad bij en zijn altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden.”

Logo UWV

www.uwv.nl | Goes

Auteur: Liesbet Mallekoote
Foto: Jan de Carpentier

Dit bericht delen