In Personeel4 februari 20222 Minuten

De mogelijkheden van personeelsscreening

Als je gaat solliciteren kun je te maken krijgen met pre-employment screening. Een potentiële werkgever vraagt in zo’n geval informatie […]

Personeelsmeeting

Als je gaat solliciteren kun je te maken krijgen met pre-employment screening. Een potentiële werkgever vraagt in zo’n geval informatie over jou op om een inschatting te kunnen maken van jouw betrouwbaarheid en integriteit. In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden een werkgever heeft op het gebied van personeelsscreening en wanneer het precies wordt toegepast.

 

  1. Waar staat pre-employment screening voor?

Pre-employment screening (PES) is een achtergrondcheck die wordt uitgevoerd door een potentiële werkgever om zowel de betrouwbaarheid als integriteit van een potentiële werknemer te kunnen beoordelen. Doorgaans wordt in de vacature vermeld of een personeelsscreening uitgevoerd zal gaan worden.

 

  1. Wanneer mag een werkgever pre-employment screening toepassen?

De belangrijkste voorwaarden voor personeelsscreening is dat de werkgever een legitieme reden heeft om de sollicitant te screenen, dat de personeelsscreening noodzakelijk is en dat de werkgever de sollicitant zowel vooraf als achteraf over de gang van zaken informeert. Wegens de privacygevoeligheid van de pre-employment screening, moet een werkgever zich bovendien houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

 

  1. Bij welke functies is pre-employment screening aan te raden?

Pre-employment screening is over het algemeen aan te raden voor integriteitsgevoelige functies, zoals leidinggevenden met een machtspositie, mensen die met kwetsbare groepen werken, mensen die veiligheid moeten waarborgen of medewerkers die toegang hebben tot gevoelige informatie, medewerkers die met geld en goederen van doen hebben, vitale infrastructuur of risicovolle ruimtes.

 

  1. Hoe gaat pre-employment screening in z’n werk?

De daadwerkelijke invulling van pre-employment screening kan de werkgever zelf bepalen, maar bestaat doorgaans uit ten minste de volgende onderdelen:

  • Identiteitscontrole, waarbij zowel de echtheid als de geldigheid van het identiteitsbewijs wordt gecheckt. De sollicitant levert hiervoor een kopie van het identiteitsbewijs aan.
  • Diplomacontrole, waarbij de echtheid van behaalde diploma’s wordt gecontroleerd. De sollicitant levert hiervoor een uittreksel uit het diplomaregister aan.
  • Referentiecheck van de laatste werkgevers op het CV om te controleren of de sollicitant daar daadwerkelijk gewerkt heeft.
  • Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die aan zal tonen of er geen relevante strafbare feiten zijn gepleegd. De sollicitant vraagt deze VOG aan bij de gemeente.

 

Dit bericht delen