In Uitgelicht10 november 20234 Minuten

Cursus preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is actief bezig met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. Hij wordt geacht om […]

Cursus preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is actief bezig met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. Hij wordt geacht om op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar zijn eigen bedrijfssituatie. De rol van de VGM-coördinator en preventiemedewerker zijn vergelijkbaar, alleen richt een preventiemedewerker zich meer op de verplichtingen die voortkomen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wat is de toegevoegde waarde van de cursus preventiemedewerker voor mijn organisatie?

Iedere organisatie met personeel is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Door het aanstellen van een juist opgeleide preventiemedewerker binnen de organisatie, heb je als organisatie de juiste kennis in huis om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving rondom veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. De rol van preventiemedewerker kan ingevuld worden door projectleiders, uitvoerders en Veiligheidskundigen.

Is de cursus preventiemedewerker geschikt voor mij?

Een cursus preventiemedewerker is niet verplicht, dus wat is de toegevoegde waarde van de cursus preventiemedewerker in jouw carrière? Bij de praktische cursus preventiemedewerker bij Kader Academy leer je hoe je op operationeel niveau de arbeidsveiligheid waarborgt. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar jouw eigen organisatie. Als preventiemedewerker adviseer je over preventie en registreer en onderzoek je ongevallen. Ook geef je voorlichting over veilig en gezond werken.

Na afloop van deze cursus preventiemedewerker bij Kader Academy ben je in staat tot het:

  • Geven van oplossingen en adviezen over preventie;
  • Uitvoeren van een eenvoudige Risico Inventarisatie & Evaluatie en Taak Risico Analyse;
  • Registreren en onderzoeken van ongevallen;
  • Coördineren van arbeidsomstandigheden in de zorg;
  • Geven van voorlichting over veilig en gezond werken;
  • Aanspreekpunt zijn voor externen partijen zoals: Inspectie SZW, adviseurs en arbodiensten

Taken van een preventiemedewerker

De taken van een preventiemedewerker kunnen divers zijn, afhankelijk van wat je afspreekt met jouw werkgever. Wettelijk zijn er drie taken van een preventiemedewerker vastgelegd, deze zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Rechten preventiemedewerker

Om goed te kunnen functioneren als preventiemedewerker, is het belangrijk dat je ongehinderd je werk kunt doen en kunt adviseren. Daarom hebben preventiemedewerkers bescherming tegen benadeling. Zo kun je niet ontslagen worden vanwege jouw werk als preventiemedewerker.

Salarisindicaties preventiemedewerker

Het salaris in 2023 ligt ongeveer tussen de € 2.000 en € 4.000 bruto per maand. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor het salaris van een preventiemedewerker, dus het bedrag dat jij krijgt kan altijd afwijken.

Hoe lang duurt een cursus preventiemedewerker?

De duur van de cursus preventiemedewerker is bij Kader Academy twee dagen. De lesdagen starten om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Hoe lang is mijn certificaat preventiemedewerker geldig?

Er is geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat dat je ontvangt nadat je de cursus preventiemedewerker hebt gevolgd. Wetten en regels veranderen, maar ook de werkzaamheden en daarmee de risico’s binnen een organisatie kunnen veranderen. Het advies is om up-to-date te blijven en daarom de cursus preventiemedewerker na enkele jaren te herhalen.

Financiële investering

De kosten voor de cursus preventiemedewerker bij Kader Academy bedragen € 798 per persoon exclusief btw.

Dit bericht delen