In Inspiratie, Personeel30 juni 20211 Minuten

Boventallig personeel geen dag zonder werk

Al vanaf het begin van de coronacrisis werken de Zeeuwse gemeenten samen in de aanpak van langdurige werkloosheid en afnemende […]

Man

Al vanaf het begin van de coronacrisis werken de Zeeuwse gemeenten samen in de aanpak van langdurige werkloosheid en afnemende kansen vanwege corona op de
arbeidsmarkt. De afgelopen maanden heeft een kwartiermaker de mogelijkheden onderzocht om een Zeeuws mobiliteitsteam te vormen. Binnen de bestaande infrastructuur van arbeidsmarktregio Zeeland hebben we krachten verder weten te bundelen, waardoor een breed scala aan expertise kan worden ingezet voor aanvullende crisisdienstverlening.
Zowel UWV, gemeenten, onderwijs, werkgevers en werknemers participeren in het team.
Het idee is werkgevers en hun werknemers één loket te bieden voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken met als doel: boventallig personeel geen dag zonder werk. We gaan samen aan de slag met het bieden van passende ondersteuning bij het vinden van ander werk.
Verder heeft het kabinet verlenging van de coronasteun aangekondigd. De Tozo- en NOW-regelingen worden bijvoorbeeld met drie maanden verlengd. Hierdoor kunnen
werkgevers zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Beide ontwikkelingen bieden perspectief voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Donderdag 1 juli a.s. start het Zeeuws mobiliteitsteam.
Benieuwd naar wat het team voor u en uw werknemers kan betekenen?
Neem contact op via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

Op de foto: André van der Reest (wethouder gemeente Goes, voorzitter Zeeuwse Werkkamer)
Bron: Zeeland Business magazine 2 – 2021
30/6/2021 | 15.55

Dit bericht delen