De 4 meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers

De 4 meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers

Tussen 1 maart en 1 mei doet Nederland weer belastingaangifte. Blijkt uit de OndernemersCheck dat jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van een aantal extra aftrekposten. Daardoor betaal je minder belasting. Zo mag je € 5.030 zelfstandigenaftrek van je winst aftrekken als je vorig jaar meer dan 1.225 uren aan je bedrijf besteedde. En misschien heb je nog recht op zelfstandigenaftrek over de afgelopen jaren. Ben je in de afgelopen 5 jaar gestart als ondernemer? Dan kun je daarnaast misschien gebruikmaken van de startersaftrek. De Belastingdienst licht de vier meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers toe.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je in 2023 minimaal 1.225 uren aan je onderneming hebt besteed. Alle tijd die je aan je bedrijf werkte, telt mee. Dus van klantafspraken en het maken van offertes, tot het bijwerken van je zakelijke e-mail. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je deze uren hebt gemaakt. Bewaar je agenda, offertes en zakelijke e-mails daarom goed.

Vier meest gebruikte aftrekposten door ondernemers bij de belastingaangifte

1. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is jaarlijks vastgesteld. Het bedrag dat je in 2023 mag aftrekken van je winst is maximaal € 5.030. Hierdoor ligt je belastbare winst lager waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Om hier gebruik van te maken moet je voldoen aan het urencriterium. Ben je langer dan 5 jaar ondernemer en doe je naast je onderneming ander werk? Dan is er een extra voorwaarde: je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst.

Oude zelfstandigenaftrek
Had je in de afgelopen 9 jaar recht op zelfstandigenaftrek, maar was je winst te laag om dit helemaal te gebruiken? Dan kan je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA) alsnog van je winst aftrekken. Je vindt de NGZA op het aanslagbiljet van het jaar waarin je er recht op had.

2. Startersaftrek
Ben je in de afgelopen 5 jaar gestart als ondernemer? En voldoe je aan het urencriterium? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de startersaftrek. Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2023 is dit een bedrag van € 2.123. In de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent, mag je drie keer gebruikmaken van de startersaftrek.

Let op: om gebruik te kunnen maken van de startersaftrek moet je aan twee voorwaarden voldoen:
• Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
• Je was in 1 of meer van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer, en je paste in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toe.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld voor bedrijfsmiddelen, zoals een laptop of machine voor je bedrijf. Kijk daarom hoeveel je hierin hebt geïnvesteerd in het afgelopen jaar. Welk bedrag je precies kunt aftrekken, hangt af van hoeveel je investeerde. Voor investeringen tussen de € 2.601 en € 63.716 gaat het bijvoorbeeld om 28 procent van het investeringsbedrag. Kijk hier voor de bedragen en welke regels gelden.

4. MKB-winstvrijstelling
Van de MKB-winstvrijstelling kan elke ondernemer voor de inkomstenbelasting gebruikmaken. Daarom wordt dit automatisch verwerkt als je aangifte doet als ondernemer. Na alle ondernemersaftrekken wordt er nog eens 14 procent van je winst afgetrokken.

Check of je recht hebt op deze of andere ondernemersfaciliteiten op belastingdienst.nl/ondernemers.

Meer weten?
De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Heb je vragen over de aangifte? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De Belastingdienst biedt hulp aan, bijvoorbeeld via sociale media of lokale steunpunten. Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor de hulpmiddelen van de Belastingdienst. Op belastingdienst.nl/ondernemers vind je meer informatie voor ondernemers.


Volth2

VoltH2 ontvangt €20 miljoen voor uitbouw infrastructuur voor groene waterstof

VoltH2 plant twee waterstoffabrieken in North Sea Port, één in Vlissingen en één in Terneuzen. Daarvoor ontvangt het bedrijf een Europese subsidie. Eind dit jaar starten de werkzaamheden.

De fabrieken worden gebouwd in het Zeeuwse deel van het havengebied North Sea Port. Dat is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het ‘Just Transition Fund’ (JTF). 20 miljoen daarvan gaat naar de realisatie van deze twee waterstoffabrieken. Op maandag 29 januari reikte Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland, aan VoltH2 twee cheques van 10 miljoen euro uit.

North Sea Port: grootste waterstofhub van de Benelux

Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600 kton waterstof is North Sea Port de grootste waterstofhub van de Benelux. Aangezien het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO2 vrij. Met de Green Deal streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie zal groene waterstof een cruciale rol spelen om de CO2-uitstoot van de industrie en zwaar transport drastisch te verminderen. Dat zal ook het geval zijn in het havengebied North Sea Port.

De waterstofproducent ontvangt de subsidie voor de benodigde 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken. André Jurres, CEO van VoltH2, licht toe: “Een eerste voorwaarde van deze subsidie is dat we de uitstoot van CO2 helpen reduceren. Elk van onze twee fabrieken zal vanaf 2026 jaarlijks 2.000 ton groene waterstof produceren én daarmee 17 kton CO2-uitstoot vermijden. Hiermee wordt VoltH2 het eerste bedrijf in de regio dat zal bijdragen aan de emissiereductie van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie.” In een tweede fase, vanaf 2028, breidt VoltH2 uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor 10.000 ton groene waterstof én een besparing van 85 kton CO2.

Netcongestie voorkomen

Maar de groenewaterstoffabrieken zijn ook belangrijk om netcongestie te voorkomen en het overvolle Nederlandse elektriciteitsnetwerk te balanceren. Doordat de fabrieken draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruiken ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. De waterstoffabrieken vlakken hiermee de productiepieken af die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter zullen worden.

Bijkomend pluspunt is dat enkele kleinere bedrijven in de buurt van VoltH2 relatief eenvoudig een aansluiting zullen kunnen krijgen.

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund verleent nu de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations. In Vlissingen lopen de kosten hoog op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation en de boringen die nodig zijn om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen. In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation zelfs aan verschillende kanten van het kanaal. Daar moet de aansluiting het Kanaal Gent-Terneuzen dus kruisen.

Werkzaamheden starten eind 2024

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de 150- en 30 kV-onderstations zijn reeds in voorbereiding. André Jurres: “Deze JTF-subsidie is opnieuw een steun in de rug voor onze plannen, voor de haven en de regio. Eind dit jaar starten we de werkzaamheden en eind 2025 willen we alles afronden. De verbindingen zullen begin 2026 beschikbaar zijn, zowel voor de werking van onze waterstoffabrieken als voor de aansluiting van derden.”

Verder bouwen aan waterstofeconomie

De energie- en grondstoffentransitie is van invloed op de gehele economie, maar raakt de energie-intensieve sectoren (fossiele energie, agrofood-industrie, chemische industrie, en procesindustrie) in het bijzonder. De Zeeuwse regio zet in op het bouwen van een waterstofeconomie, afvang, opslag, hergebruik van CO2 als verdienmodel, duurzame elektriciteit ten behoeve van elektrificatie en warmte-uitwisseling. Om nieuwe banen te creëren, én deze te vullen, zijn investeringen noodzakelijk.

Foto - VoltH2: (van links naar rechts) Arjan Schipaanboord (Project Manager VoltH2), Jo-Annes de Bat (Gedeputeerde Provincie Zeeland) en Gerwin Hament (Director Operations VoltH2)


Dockwize FuckUp night

F*ckUP Night bij Dockwize

FuckUP Nights* staan in het teken van leren van andermans fouten. Tijdens deze avond op 14 maart zullen 4 gevestigde en moedige ondernemers vertellen over hun grootste zakelijke fuck up, zodat jij die fout in ieder geval niet hoeft te maken. Van een bijna faillissement tot een project dat is verknald… Het gaat om de verkeerde beslissingen en tegenslagen en het vieren van de lessen die we hieruit getrokken hebben. Want hé, je bent pas succesvol als je keihard op je bek bent gegaan. Let´s celebrate failures met een biertje erbij!

De FuckUP Night van 14 maart duurt van 19:00 tot 22:00 uur. Inloop vanaf 18:45. Verwacht live muziek in comedyclub-achtige sferen, drankjes en ruimte voor Q&A's met gevestigde Zeeuwse ondernemers.

Sprekers 14 maart

 • Taco Tuinhof (Architect bij Rothuizen Architecten en Adviseurs)
 • Marjolein Gernler- van Westen (Founder 9 to 9 officemanagement)
 • Wouter Duvekot (Founder DuveFit)
 • 4e spreker wordt binnenkort bekend gemaakt.

Locatie
PZEM | Edisonweg 41 Vlissingen

Meld je hier aan


Hoondert Services & Decommissioning (HSD)

‘Ontmantelen is eigenlijk omgekeerd bouwen’

“Stoer zijn, van aanpakken weten en vooral: je hoofd gebruiken.” Dat is waar het volgens Jan Hoondert op aankomt, als je werkt bij Hoondert Services & Decommissioning (HSD) in de haven van Vlissingen. Wie het werk ziet, snapt waarom. De boorplatforms en schepen die hier minutieus worden ontmanteld, zijn indrukwekkend groot. “We praten nadrukkelijk over ontmantelen”, aldus Jan Hoondert. “Dat is écht iets heel anders dan slopen. Wij halen complete boorplatforms en schepen uit elkaar. Dat doen we met veel precisie, zodat we alle materialen en afvalstoffen zo nauwkeurig mogelijk kunnen afvoeren of verkopen voor hergebruik.”

De naam Hoondert en de gele bedrijfswagens zijn binnen Zeeland algemeen bekend. Het bedrijf in ‘s Heerenhoek werd gestart door de vader van Marcel en Jan Hoondert, de huidige directie. Inmiddels is dat bedrijf uitgegroeid tot een gerenommeerd aannemings- en verhuurbedrijf. Minder bekend is HSD, het bedrijf dat in Vlissingse haven actief is. “Daarmee richten we ons op de petrochemie en offshore. Een branche waarin de eisen op het gebied van veiligheid en milieu extreem hoog liggen. Bij HSD werken we nu met ongeveer vijftig mensen, waarvan dertig op de werkvloer.”

Schepen en boorplatforms
Die ‘werkvloer’ is jaar na jaar anders. Want zo lang heeft HSD ongeveer nodig om een compleet platform te ontmantelen. “We hebben tal van universitair geschoolde specialisten in dienst die een complete diagnose stellen, bijvoorbeeld op het gebied van afvalstoffen, materialen en mogelijke (stralings)risico’s. Onze projectleiders tekenen het project vervolgens compleet uit, zodat we stap voor stap met het ontmantelen kunnen starten.”

Oog voor veiligheid
Eén van de projectleiders is Mark Mieras. Hij vertelt dat iedere dag begint met een toolbox waarbij alle medewerkers horen wat er die dag moet gebeuren en wat de mogelijke risico’s zijn. “Het is belangrijk dat we oog hebben voor elkaars veiligheid en voor de materialen waarmee we werken”, aldus Mark. Jan vult aan: “Nauwkeurig werken is heel belangrijk. Het doel is om alle materialen zo secuur mogelijk te scheiden. Hoe beter we scheiden op soort, hoe hoger de kwaliteit voor hergebruik. De materialen gaan werkelijk de hele wereld over. Het staal bijvoorbeeld gaat zelfs naar India en Pakistan.”

Volop kansen
Mark legt uit dat zijn werk dagelijks nieuwe uitdagingen meebrengt. “Elk platform brengt weer nieuwe vragen en oplossingen met zich mee. Dat telkens weer uitzoeken, vind ik enorm leuk.” Jan benadrukt dat er volop werk is in zijn bedrijf. “Of je nu in metaal of elektrotechniek geschoold bent, kom eens praten. Zelfs social media experts zijn welkom, want we laten graag wereldwijd zien wat we kunnen.”

Hoondert Services & Decommissioning
Spanjeweg 4
4455 TW  Nieuwdorp
telefoon: 0113 – 700201
e-mail: info@hsd.nl
www.hsd.nl


Kies nog één keer fossiel nu bpm-vrijstelling vervalt

Nog één keer fossiel

“De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s en bedrijfswagen verdwijnt met ingang van 2025. Dat is een overheidsmaatregel om ondernemers te stimuleren om voor elektrisch rijden te kiezen. Daaraan kleven op dit moment nog flink wat nadelen. Ons advies aan ondernemers is daarom: kies zeker nog één keer voor fossiele brandstof en doe dat uiterlijk in 2024. Dan profiteer je nog van de aantrekkelijke bpm-vrijstelling.”

Emiel en Rutger, respectievelijk vader en zoon, de Waal zijn thuis in de wereld op wielen. Hun bedrijf EDW Autolease is gespecialiseerd in zakelijke lease- en financieringscontracten voor personen- en bedrijfsauto’s, apparatuur, machines en andere bijzondere voertuigen. Zoon Maurits is vanuit Amsterdam actief binnen het bedrijf. Onder de naam EDW Finance is hij verantwoordelijk voor de financieringen in eigen beheer. Deze financiering wordt verstrekt als het niet lukt bij één van de bankpartners.

20 jarig jubileum
Twintig jaar geleden startte Emiel EDW Autolease. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een familiebedrijf met franchise vestigingen in Alphen aan de Rijn en Maassluis. “Dit jaar staat nadrukkelijk in het teken van dit jubileum. Zo reserveren we, van elk contract dat we afsluiten, een bedrag voor enkele goede doelen in Goes. Die lokale verbondenheid vinden we belangrijk”, legt Emiel uit. “Overigens, we hebben recent onze huisstijl en website laten vernieuwen. Ook hebben we onze dienstverlening verder geautomatiseerd. Daarmee zijn we klaar voor de toekomst.”

Lease en financiering
De ondernemers die EDW Autolease bedient en de voertuigen die daarbij komen kijken, variëren in grootte, prijs en aantallen. “We werken als tussenpersoon voor zzp-ers met één bedrijfswagen, maar verzorgen met evenveel plezier de lease en financiering van honderd auto’s. Eenvoudig, luxe of extra luxe; het kan allemaal. Kenmerkend is dat we hoofdzakelijk werken met universele dealers. Daarbij zorgen we voor een passende financiering en een passende bankpartner. Wat dat laatste betreft, we hebben acht partners waarbij we voor financiering kunnen aankloppen, waaronder EDW Finance”, aldus Rutger.

Goedkoper nu dan in 2025
Als het bijvoorbeeld gaat om bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens zijn Emiel en Rutger de juiste gesprekspartners om mee van gedachten te wisselen. Zij zien momenteel nog veel nadelen om bedrijfsmatig voor elektrisch te kiezen. “Als je, met het oog op eventuele aanbestedingen, niet voor elektrisch hoeft te kiezen, dan is nog ‘een rondje’ fossiel een slimme keuze, waarmee je al snel 10 tot 30 duizend euro bespaart, vergeleken met een aanschaf in 2025.” Ook sparren ze regelmatig over de oplopende rente, waarvan sommige ondernemers terugschrikken. “Zéker bedrijfsmatig kan het interessant zijn om wél te financieren. Je houdt dan geld om je business te kunnen financieren. Geld blijft nu eenmaal schaars voor veel ondernemers.”

EDW Autolease
Westhavendijk 13
4463 AD Goes
telefoon: 0113-221502
e-mail: info@edwautolease.nl
www.edwautolease.nl


Internationale samenwerking voor vacatures

Internationale samenwerking voor vacatures

Werkgevers in de Zeeuwse en Vlaamse havens krijgen hulp van EURES om hun vacatures te vervullen. Begin volgend jaar gaan arbeidsmarktspecialisten uit de regio samen aan de slag in het project North Sea Port Talent 2.0. Doel van het project is om werkzoekenden aan beide kanten van de grens koppelen aan werkgevers in de havens.

EURES staat voor European Employment Services, een Europees netwerk dat werken en werven over grens bevordert en de arbeidsmarkt binnen de Europese Unie probeert te versterken. EURES-taken worden in Nederland uitgevoerd door het UWV en in Vlaanderen door de VDAB. Samen met hun VDAB-collega’s moedigen EURES-adviseurs Ingrid de Leeuw en Younes el Azzouti werkzoekenden uit Zeeland en Vlaanderen aan eens over de grens te kijken. “We brengen werkzoekenden en bedrijven met elkaar in contact. Er komt veel kijken bij het werven en werken over de grens. Door onder meer kennissessies en spreekuren te organiseren willen we de drempel verlagen.”

Kleine vijver
Het project North Sea Port Talent 2.0 gaat in februari volgend jaar van start en is speciaal gericht op de bedrijven in het havengebied. UWV EURES Zeeland werkt hierin samen met VDAB, VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen), havenbedrijf North Sea Port en de Stad Gent. “Er is een groot tekort aan personeel in de havens”, legt Younes uit. “Het project is dan ook opgericht na een vraag vanuit de werkgevers. Al die bedrijven vissen in dezelfde kleine vijver van werkzoekenden en het lukt ze vaak niet om voldoende mensen aan zich te binden.” Het havenproject is ingericht naar voorbeeld van Aviato, een vergelijkbaar initiatief, bedoeld om meer personeel te vinden voor Brussels Airport. “Dat was een succesverhaal, dus dat gaan we ook in de haven toepassen.”

Onzichtbaar
Veel vacatures in de haven blijven tot nu toe vaak onzichtbaar voor werkzoekenden, vertelt Ingrid. “Elk bedrijf zet zijn vacatures op de eigen website, maar niet elke werkzoekende gaat al die websites bekijken. Wij willen alle vacatures op één plek samenbrengen zodat er een overzicht ontstaat voor het gehele havengebied. En we leggen contact met werkzoekenden, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.” Een van de manieren om dat te doen is de jobbeurs op 12 december in het Vlaamse Wondelgem. “Daar komen bedrijven uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar en is iedereen welkom. Dus niet alleen werkzoekenden uit onze eigen bestanden, maar iedereen die geïnteresseerd is in werken bij bedrijven in het havengebied North Sea Port. Grens-overstijgend werken kan namelijk veel financiële voordelen hebben, voegt Younes toe. “Zo kent België bijvoorbeeld geen minimumjeugdloon en stijgt je salaris, afhankelijk van de Cao-afspraken, mee met inflatiecorrecties.”

Verder kijken
Het havenproject North Sea Port Talent 2.0 richt zich op grensarbeiders in Vlaanderen en Zeeland, maar voor Ingrid en Younes stopt het daar niet. “Met het nationale team van EURES ontwikkelen we ook andere activiteiten in Europa en kijken we verder dan België. Daarvoor zijn we op zoek naar werkgevers die openstaan voor werknemers uit andere Europese landen. Daar komt natuurlijk wel wat meer bij kijken, op het gebied van taal, begeleiding en huisvesting. Maar met werkgevers die daar niet bang voor zijn, kunnen we op die manier nog meer vacatures in Zeeland vervullen met Europese werkzoekenden.”


get unlocked 2024

Energietransitie zoekt Zeeuwse probleemeigenaren en oplossers

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) en Dockwize dagen ondernemers, onderzoekers en andere vernieuwers uit om innovatieve plannen te ontwikkelen voor de energietransitie in Zeeland. Zij kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de energiechallenge 'Boost the Energy Transition' en maken kans op financiële ondersteuning tussen €50.000 en €250.000 euro. De challenge is geopend tot 22 maart 2024.

Wat is het probleem?
De energietransitie staat voor aanzienlijke uitdagingen. Met de groeiende vraag naar elektriciteit en het stijgende aanbod ervan, worden we geconfronteerd met netcongestie. Tegelijkertijd tonen studies aan dat elektriciteit slechts tot 50% van de toekomstige energiemix kan uitmaken. Om deze reden is het van cruciaal belang om de ontwikkeling van een klimaatneutraal gas- en warmtenetwerk in Nederland te versnellen, parallel aan de groei van het elektriciteitsnetwerk.

De uitdaging
Hoe kunnen we binnen twee jaar met innovatieve projecten en pilots in Zeeland aantonen dat we de diverse energienetten op een veel intelligentere manier kunnen benutten en laten samenwerken, met als doel de energietransitie te versnellen?

Doe mee met de challenge

Met innovatieve projecten en pilots in Zeeland willen we binnen twee jaar aantonen dat we energienetten efficiënter en in samenhang kunnen inzetten, en zo de energietransitie kunnen versnellen. Ga de uitdaging aan, doe mee aan de challenge en ontvang 6 maanden aan begeleiding door coaches en experts. Bouw aan je projectplan, met als doel een kansrijke aanvraag in te dienen voor subsidie bij het fonds van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.

Inschrijven
Bouw mee aan het energiesysteem van de toekomst! Inschrijven kan tot 22 maart 2024: https://dockwize.typeform.com/BTET2023


MULTI.engineering en Baker Tilly: duurzame partners

Ingenieursbureau MULTI.engineering uit Vlissingen onderzoekt hoe het kan bijdragen aan meer duurzaamheid in de scheepvaart en logistiek. Accountants- en advieskantoor Baker Tilly probeert daar waar mogelijk te helpen. “Voor ons betekent duurzaamheid ook langdurige samenwerking met onze partners en relaties”, zeggen Niko Fierens en Rudi de Munck.

MULTI.engineering is een van oorsprong Belgisch familiebedrijf, met vestigingen in Vlaanderen, Nederland en Slowakije. Zo’n driehonderd medewerkers werken aan technische projecten voor de bouw, industrie, maritieme en offshore sector, vertelt Niko Fierens, mededirecteur van MULTI.engineering. “Hier in Vlissingen werken we in de jachtbouw en ontwerpen we specialistische schepen voor onder meer bagger- en sleepbedrijven en de marine. Damen Yachting, Damen Schelde, Royal IHC, Oceanco en Royal Van Lent zijn enkele van onze opdrachtgevers.”

Verschillende wetgeving

Sinds MULTI.engineering, toen nog onder de naam Pharos, in Vlissingen neerstreek, bestaat er contact met accountantskantoor Baker Tilly in Goes. “Binnen de vestiging in België is intern veel kennis opgebouwd over de Belgische wetgeving, maar in Nederland kloppen we voor financiële dienstverlening en vakinhoudelijke kennis over arbeidswetgeving en belastingen aan bij Baker Tilly.  We hebben vestigingen in drie landen. Het is niet altijd gemakkelijk om te gaan met de verschillende regels. Daarnaast werken we aan internationale projecten en hebben we werknemers met meer dan twintig verschillende nationaliteiten. Om zeker te weten dat we volgens de regels werken, is het handig regelmatig te schakelen met een expert binnen Baker Tilly.”

Windmolens

De technici van MULTI.engineering werken op projectbasis, legt Niko uit. “Dat betekent dat het werk met pieken en dalen gaat. In drukke periodes huren we extra mensen in. Nu is het wat rustiger op het gebied van jachtbouw, mede door de oorlog in Oekraïne. Er is meer werk in offshore windparken, al zijn de kosten in die sector erg gestegen waardoor projecten weer worden vertraagd. Het grootste project waar we nu mee bezig zijn, is de ombouw van een bulkschip in Singapore. Dat schip werd oorspronkelijk gebruikt voor het vervoeren van stortladingen. Het wordt nu aangepast om stenen te vervoeren en heel gericht te storten om de kabels en fundaties van offshore windmolens te beschermen.”

Herstructurering

Die onregelmatige stroom van werk heeft ook gevolgen voor Baker Tilly, vertelt Rudi de Munck, partner bij het accountantskantoor. “Naast het gebruikelijke jaarwerk dat periodiek terugkomt, hebben we regelmatig tussentijds contact ter ondersteuning. De structuur van de organisatie heeft onder meer effect op fiscaliteit, risicobeheersing, maar ook op CAO-toepassingen en pensioenen voor medewerkers. Daarom denken we vanuit verschillende disciplines mee met MULTI.engineering.”

Alternatieve aandrijving

Binnen de scheepvaart en logistiek ontstaat steeds meer aandacht voor duurzaamheid, zegt Niko. Zo is er bijvoorbeeld interesse in andere manieren van aandrijving, in plaats van de gebruikelijke zware diesel. “Alternatieven zijn bijvoorbeeld methanol, waterstof of elektriciteit. Wij krijgen regelmatig de vraag of wij een dergelijk schip zouden kunnen ontwerpen of schepen kunnen ombouwen. De technologie is mondjesmaat beschikbaar en we willen klanten graag helpen daarover na te denken. Binnen MULTI.engineering willen we meer focus leggen op het ontwikkelen van innovaties die helpen bij het bereiken van de UN Sustainable Development Goals, zoals schone energievoorziening en schoner water.”

Koppelen

Een verstandige zet, vindt Rudi. “Beursgenoteerde bedrijven worden verplicht te rapporteren wat ze aan duurzaamheid doen. Voor het MKB geldt dat nog niet, maar grote klanten gaan steeds vaker ook van hun leveranciers duurzaamheid eisen. Als proactief accountants- en advieskantoor kunnen we ook daarin met ondernemers meedenken, bijvoorbeeld door te helpen bij de inrichting van de duurzaamheidsverslaggeving of te wijzen op subsidies die op dat vlak bestaan. Of door ondernemers te koppelen aan partners die daarbij kunnen helpen. Dat is het mooie van duurzame relaties: dat je elkaar in een open gesprek verder kunt helpen.”


De 7 belangrijkste verzekeringen voor zzp'ers in 2024

De 7 belangrijkste verzekeringen voor zzp'ers in 2024

Welke verzekeringen hebben zzp'ers nodig? Of je nu freelance copywriter of zelfstandig schilder bent, ontdek de 7 belangrijkste verzekeringen voor zzp'ers in 2024.

In dit overzicht vind je de meest relevante. Benieuwd naar een specifieke verzekering? Klik dan op die bepaalde verzekering. In de link hieronder kan je het gehele artikel lezen.

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
 3. Voorraad- en inventarisverzekering
 4. Zakelijke autoverzekering
 5. Zakelijke rechtsbijstandverzekering
 6. Bedrijfsschadeverzekering
 7. Pensioenverzekering

Lees het gehele artikel hier.

Bron: www.ikgastarten.nl


goederenoverslag North Sea Port

Europese economie en geopolitiek blijven goederenoverslag North Sea Port parten spelen

Gedurende de eerste negen maanden van 2023 boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 49,6 miljoen ton. Dit is een daling van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De daling betreft 6,5 miljoen ton minder overslag dan in dezelfde periode in 2022. De grootste daling is te noteren bij de massagoederen. Vloeibare bulk (nafta, diesel en biodiesel) daalt met 15,2% en komt uit op 11,2 miljoen ton. Droge bulk (vaste brandstoffen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten en bouwmaterialen) boekt 12,7% minder overslag en komt op 26,7 miljoen ton.

Daarnaast gaat ook de containeroverslag achteruit (-7,8%) en komt op 1,6 miljoen ton. Stukgoed (breakbulk) neemt met 5,4% af tot 7,3 miljoen ton. Ro/ro (rollend materieel) blijft status quo op 2,8 miljoen ton.

In twee soorten goederen is een opvallende positieve trend te zien. Gedurende de eerste drie kwartelen van dit jaar werden er meer voedingsproducten behandeld (+9% of +0,3 miljoen ton) en de overslag van producten van de metaalindustrie blijft op het gelijke niveau.

De daling in de goederenoverslag via zeevaart laat zich voornamelijk zien bij de import (-13,1% ofwel 5,3 miljoen ton minder). Bij de export is de daling kleiner (-7,7%, ofwel 1,2 miljoen ton minder). De verhouding import-export is 71% - 29%.

De goederenoverslag via binnenvaart bedraagt 46,8 miljoen ton, wat een kleine daling van 3,8% is (-1,9 miljoen ton) ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De overslag via binnenvaart houdt beter stand dan die via zeevaart.

Daling blijft op hetzelfde niveau

Het jaar 2022 was het beste jaar ooit voor North Sea Port. Gezien de wereldwijde afgenomen vraag, energieprijzen en geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat de overslag dit jaar daalt. De daling manifesteerde zich reeds gedurende de eerste zes maanden maar blijft zich met ruim 11% in min nog steeds op hetzelfde niveau verderzetten. De voorraden in de haven werden weliswaar tot aan de zomer maximaal gevuld, maar sinds het derde kwartaal is de vraag gedaald. Dit is te zien in onder meer de staalindustrie, logistiek en (petro)chemie, en de autosector. Het is dan ook afwachten wat de komende maanden zal geven.

Tekst: North Sea Port

Fotografie: North Sea Port