In Personeel6 september 20237 Minuten

Arbeidsmarkt? Generatie Z komt eraan!

Wil je weten hoe je klanten en medewerkers er uit zien over tien jaar, kijk dan naar de manier waarop […]

Arbeidsmarkt Generatie Z komt eraan!

Wil je weten hoe je klanten en medewerkers er uit zien over tien jaar, kijk dan naar de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd. Nieuwe generaties worden gevormd op school. ”

Zo heeft de nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt -Generatie Z genoemd- een ander karakter dan de generaties ervoor. Geboren tussen ongeveer 1990 en 2012 staat deze ook wel bekend als de iGeneration of de Digital Natives, wat verwijst naar de manier waarop zij omgaan met digitale media en -techniek. Het is de generatie met een grotere vertegenwoordiging van verschillende etnische achtergronden en culturen. Ze werden geboren met de smart phone in de hand.

Het onderwijs is bezig ruim baan te geven aan digitale geletterdheid. Doelstelling is om leerlingen af te leveren die digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk zijn. Dit betreft een combinatie van basiskennis op het gebied van ICT, informatievaardigheden (zoals het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en toepassen van relevante informatie), mediawijsheid om bewust, kritisch en actief te kunnen functioneren in een wereld waarin media zo een grote rol spelen en computational thinking, waarbij geleerd wordt hoe een probleem op te lossen met ICT-hulpmiddelen. Deze elementen worden in elk vak vanaf de basisschool ingevoerd: een gigantische omslag in het onderwijs.

Naast het onderwijs ontwikkelen bibliotheken zich de laatste jaren tot kenniscentra. Ze bieden onder andere online cursussen, webinars en workshops om digitale geletterdheid te bevorderen en gebruikers te helpen bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Digitale geletterdheid blijft niet beperkt tot het onderwijs, maar gaat in de hele samenleving een belangrijke rol spelen.

Wanneer generatie Z -generaliserend- wordt beschreven zien we steeds de volgende kenmerken naar voren komen. Iemand uit deze generatie heeft meestal een intuïtief begrip van digitale apparaten, sociale media en internet en kan daar goed mee overweg. Dit betekent dat veel van hun verbintenissen zich via internet en sociale media afspelen. Ze zijn gewend om bijna altijd online te zijn. Zo bouwen ze snel netwerken op en vormen online gemeenschappen, die even zo snel weer uit elkaar vallen. Dit kan betekenen dat ze minder snel langdurige arbeidscontracten zullen aangaan, want er staat heel wat op hun bucket list: het leven moet geleefd worden! Ze hechten veel waarde aan inclusie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en ontwikkelen eigen talen waarin ze snel communiceren. Denk bijvoorbeeld aan de afkortingentaal die gebruikt wordt bij het chatten, met emoticons als het opgestoken duimpje.

Generatie Z bestaat uit ondernemende mensen. Ze zijn goed in het vinden van creatieve oplossingen, maken graag impact en zoeken naar praktische resultaten.

Met generatie Z worden nu de eerste ervaringen opgedaan op de arbeidsmarkt. Dat gaat niet overal even soepel: het is nu eenmaal een nieuwe generatie die nog de nodige levenservaring moet opdoen. En, zoals gezegd: scholen vormen de generatie, maar mensen blijven individuen en er zijn heel veel dimensies aan het menszijn die je tekort doet door
te generaliseren. Het maakt echt wel uit in welke stad of dorp iemand is opgegroeid en welke school werd bezocht, hoe de sociale verhoudingen daar waren, hoe het gezinsverband was: noem alle sociologische aspecten van de groei en ontwikkeling van een mens maar op.

De vraag dient zich aan hoe iemand van Generatie Z succesvol ingezet kan worden in een bedrijf. Hier zijn enkele tips om met hen om te gaan:
1. Ze hechten veel waarde aan het mogen gebruiken van een eigen werkstijl en werkschema’s. Geef ze ruimte om hun eigen ideeën in te brengen en geef ze autonomie bij het uitvoeren van taken. Maar zorg daarbij wel dat je als coach op de hoogte blijft van hoe die taken worden uitgevoerd.
2. Zorg ervoor dat je bedrijf technologisch up-todate is en bied tools en systemen waarmee ze efficiënt kunnen werken. Een Z-er is vaak bekwaam in het gebruik van technologie en kan waardevol zijn bij het implementeren van nieuwe digitale oplossingen. Dit betekent dat ook suggesties van de nieuwe medewerker je bedrijf zeker winst kunnen opleveren!
3. Generatie Z communiceert via korte, snelle berichten. Ze gebruiken ook korte en snelle kanalen zoals chat-apps en sociale media. Zorg voor open en frequente communicatie, gebruik moderne communicatiemiddelen en wees bereikbaar via die korte lijnen die ze zelf zo waarderen.
4. Generatie Z waardeert feedback en kansen om te groeien. Zorg voor een cultuur van constructieve feedback en mentorship in je bedrijf. Geef duidelijke doelen en uitdagingen en bied kansen voor ontwikkeling en groei.
5. Zorg dat je bedrijf een inclusieve cultuur heeft, waarin mensen van verschillende achtergronden zich welkom en gewaardeerd voelen. Bevorder gelijkheid en diversiteit in je wervingsprocessen en creëer een omgeving waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.
6. Moedig een gezonde werk-privébalans aan en bied flexibele werktijden. Respecteer persoonlijke tijd en neem de tijd voor persoonlijke gesprekken.

Natuurlijk kun je het bovenstaande ook toepassen bij een nieuwe 60-jarige medewerker. Mensen zijn unieke persoonlijkheden die je niet in hokjes stopt. Maar toch. Juist in deze tijd is het moeilijk om personeel te werven en lijken mensen minder loyaal aan een baan. Dan is het zinvol om te overdenken hoe je het personeelsbeleid in je organisatie aanpast aan de huidige tijd, hoe je medewerkers binnenhaalt en binnen houdt, hoe je een team bouwt dat niet alleen komt voor het salaris, maar vooral omdat het prettig en uitdagend werken is in jouw bedrijf. Want hoe krijgen we in bedrijven al die arbeidsplaatsen vervuld die nu vacant zijn? Hoe houden we deze mensen vast?

Ooit had ik een medewerker die meer dan 25 jaar bij het bedrijf werkte. “Hoe heb jij het zo lang bij die baas volgehouden” grapte iemand. “Door steeds het bedrijf aan haar wensen aan te passen” was ons antwoord. Misschien hielp het wel.

Dit bericht delen