In Sustainability, Transport & industrie28 juni 20224 Minuten

Aandeelhouders North Sea Port zetten nieuwe stap in grens- overschrijdende samenwerking

De acht aandeelhouders, bestaande uit zes gemeenten en twee provincies, van het ‘North Sea Port District’ hebben een nieuwe stap […]

Aandeelhouder

De acht aandeelhouders, bestaande uit zes gemeenten en twee provincies, van het ‘North Sea Port District’ hebben een nieuwe stap gezet in hun samenwerking. Het havenbedrijf zet samen met de aandeelhouders de schouders onder een vervolgstap in grensoverschrijdende samenwerking met een drietal speerpunten: duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit.

Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Dit zijn ook de aandeelhouders van het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port. Het havengebied ligt (deels) op het grondgebied van deze partners, over de Nederlands-Belgische grens heen.

Deze acht partners hebben een Benelux ‘Groepering voor Territoriale Samenwerking’ (BGTS) opgericht. “De partners willen door intensieve samenwerking dit unieke grensoverschrijdende havengebied voor de inwoners verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is,” zegt Brent Meuleman, burgemeester van Zelzate, de huidig voorzitter van North Sea Port District. De oprichting van deze BGTS helpt om gemakkelijker gezamenlijke projecten op te zetten, subsidies te verkrijgen, en grensbelemmeringen op te lossen.

“Deze uitgebreide samenwerking betekent een verdere kruisbestuiving tussen het havengebied en de bedrijven, de acht aandeelhouders en het havenbedrijf om de regio verder te ontwikkelen.”

Meer natuur, mobiliteit, groene energie
Er wordt onderzocht hoe er meer natuurgebieden tussen de havenactiviteiten en de woongebieden ontwikkeld kunnen worden zodat de negatieve effecten van de industrie ingeperkt worden voor de bewoners. Deze gebieden dienen als buffer tegen onder meer geluidsoverlast en zijn ideaal voor ontspanning, biodiversiteit en fietsverkeer.

Er wordt ook gewerkt aan een vlotte mobiliteit van openbaar vervoer, fiets en auto. Er lopen verschillende initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren, maar het District zal een grensoverschrijdende aanpak hiertoe onderzoeken en uitrollen. Een betere bereikbaarheid in de regio ten gunste van de inwoners van het District en voor de haven en haar werknemers is het uiteindelijke doel.De aanwezigheid van de haven biedt ook mogelijkheden op het vlak van groene energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van restwarmte tussen bedrijven en woningen. Of aan energiecoöperaties en het collectief aankopen van zonnepanelen. De partners gaan samen aan de slag met het uitbouwen van energiewijken.

North Sea Port District
Het North Sea Port District, met als ruggengraat het havengebied van North Sea Port, strekt zich uit over steden en kanaaldorpen, natuur- en landbouwgebieden, van Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen, tot aan de andere zijde van de Westerschelde, waar Vlissingen en Borsele gelegen zijn.

Het District is een economische groeiregio met de aanwezigheid van het havengebied. Grote grensoverschrijdende opgaven zoals de energietransitie, betere mobiliteit, grotere beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, een goed woonaanbod en hoge leefkwaliteit vragen om een gezamenlijke aanpak over grenzen heen.

Sinds de fusie op 1 januari 2018 van de Haven van Gent en Zeeland Seaports tot North Sea Port heerst er een nieuwe dynamiek in het ruimere havengebied. De verschillende gemeenten en provincies zagen de fusie als kans om de krachten te bundelen en de grensoverschrijdende uitdagingen in de regio samen verder aan te pakken.

Bron: North Sea Port
Auteur: North Sea Port

Dit bericht delen